1 / 3

Złotów w woj. wielkopolskim otrzyma od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 2,1 mln zł wsparcia na zagospodarowanie miejskich terenów zieleni. Koszt całego przedsięwzięcia wyceniany jest na 4,5 mln zł. Prawie 24 ha zazielenią się do końca 2020 r.

Umowę o dofinansowanie terenów zieleni w Złotowie w ramach unijnego Funduszu Spójności zawarli 27 kwietnia 2018 r. wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk oraz burmistrz Złotowa Adam Pulit. W ramach projektu osiem miejsc zostanie na nowo zagospodarowanych zielenią.

Chodzi o Jezioro Miejskie (zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż promenady spacerowej), Jezioro Baba (teren przy ul. Mokrej), obszar nad Jeziorem Zaleskim (zwiększenie bioróżnorodności), Park Miejski przy al. Piasta (rozbudowa struktury warstwowej i gatunkowej), Góra Żydowska (teren dawnego cmentarza Gminy Żydowskiej), obszar dawnego cmentarza ewangelickiego przy ul. Staszica, Jezioro Burmistrzowskie (eko-park), a także teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ul. Promykowej (ogrody tematyczne).

Docelowy sposób zagospodarowania okolicy, objętej projektem zakłada, że będzie ona pokryta zielenią przynajmniej w 70 proc. Teren będzie bezpłatnie dostępny dla lokalnej społeczności. Łącznie zagospodarowane zostaną prawie 24 ha, a dodatkowy obszar powierzchni biologicznie czynnej, uzyskanej w wyniku realizacji przedsięwzięcia, wyniesie blisko 8 ha.

Czytaj więcej

Skomentuj