Gaz pozyskany ze składowiska Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przekształcany jest w energię elektryczną oraz ciepło. W 2017 r. odzyskano jego rekordową ilość.

W 2017 r. Zakład Utylizacyjny w Gdańsku odzyskał ponad 7 mln m3 biogazu. To prawie 1 mln więcej niż rok wcześniej.

Przedstawiciele ZUT wyjaśniają, że lepszy odzysk możliwy był dzięki ostatniej modernizacji i rozbudowie systemu odgazowania pobliskiego składowiska odpadów. Oprócz wysokiej efektywności odzysku zadbano też o to, aby uciążliwy zapachowo gaz nie ulatywał do atmosfery i nie uprzykrzał życia mieszkańcom okolicznych domów.

– Kilkukrotna rozbudowa systemu odgazowania składowiska przynosi wymierne efekty. Kolejny rekord odzysku biogazu to pozytywny efekt dla środowiska, ale i szansa na pozyskanie w większym stopniu ekologicznej energii dla zakładu – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.

W Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku biogaz jest odzyskiwany dzięki sieci 291 studni odgazowujących. W ramach ostatniej rozbudowy powstało 7 nowych studni, a 21 istniejących, w których gaz jest obecnie spalany w pochodniach, zostanie podłączonych rurociągami do zakładowej bioelektrowni. Pozwala to na całkowite zaspokojenie aktualnych potrzeb energetycznych zakładu.

Odzysk biogazu w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku w latach 2011-2017

– Na bieżąco monitorujemy wielkość odzysku i parametry biogazu w każdej studni. Wahania w ilości pozyskiwanego biogazu są dla nas sygnałem, że złoże tego surowca w danym miejscu kwatery się wyczerpuje i wymagane będzie wykonanie kolejnych prac –  mówi Maciej Jakubek członek zarządu ds. technicznych ZUT.

Biogaz, którego głównymi składnikami są metan i dwutlenek węgla, powstaje w wyniku procesów biologicznych, jakim podlegają zalegające na kwaterze odpady. Uwalniając się do atmosfery, biogaz przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, a z powodu zawartości substancji złowonnych takich jak merkaptany i siarkowodór – który ma nieprzyjemny zapach – powoduje uciążliwość dla otoczenia. To właśnie z tego powodu ważne jest utrzymywanie wysokiej efektywności systemu odgazowania składowiska, co pozwala na skuteczne neutralizowane biogazu w elektrowni, a przy okazji produkcję zielonej energii i ograniczanie efektu cieplarnianego.

Czytaj więcej

Skomentuj