Zagospodarowanie ponad 30 tys. ton produktów ubocznych rocznie i redukcję opłat środowiskowych przyniesie Zakładom Chemicznym „Police” uruchomiony 30 marca br. węzeł przeładunkowy popiołów lotnych. Spółka podpisała w tej sprawie umowę z firmą Energo Mineral, która wybudowała węzeł (instalacja kosztowała 1,5 mln zł) i będzie odbierać z zakładowej Elektrociepłowni II popioły lotne. „Police” zapłacą spółce Energo Mineral połowę dotychczasowej stawki opłaty za składowanie popiołów. Docelowo jednak Energo Mineral odbierze popioły od Zakładów Chemicznych za darmo. Korzyści z braku opłat środowiskowych będą wówczas wynosiły rocznie ponad 0,5 mln zł. Odbierane popioły trafią, zamiast na składowisko, do zakładów wykorzystujących te odpady (mogą być wykorzystane w przemyśle cementowym i budownictwie). Jest to możliwe, ponieważ popioły z Elektrociepłowni II odpowiadają surowym parametrom popiołów stosowanych w budownictwie – mają nie więcej niż 5% części palnych, a wynika to z nowoczesnej technologii spalania, stosowanej w polickiej spółce.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj