Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór w programie „Racjonalna gospodarka odpadami”. Do rozdysponowania jest jeszcze 1,2 mld zł. Cały budżet programu to 1,7 mld zł.

Pieniądze w programie udzielane będą w formie pożyczek. Będzie je można uzyskać na jeden z pięciu celów: selektywna zbiórka i zapobieganie powstawania odpadów; instalacje odpadowe; modernizacja stacji demontażu pojazdów; współfinansowanie projektów POiŚ; przygotowanie projektów związanych z instalacjami przetwarzania odpadów bądź POiŚ.

Część dotycząca selektywnego zbierania i zapobiegania powstawaniu odpadów skierowana jest do samorządów i ich związków oraz do przedsiębiorców. Mogą oni otrzymać wsparcie np. na budowę stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), budowę systemów selektywnego zbierania odpadów czy doposażenie systemów selektywnego zbierania.

Pożyczki na instalacje gospodarowania odpadami dotyczą również jednostek samorządu terytorialnego. Dofinansowanie można uzyskać np. na budowę nowych oraz modernizację lub rozbudowę istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji ponadregionalnych.

Wsparcie przygotowano również dla przedsiębiorców, którzy zamierzają rozbudować lub modernizować stacje demontażu pojazdów. Chodzi tutaj o zakup maszyn i urządzeń związanych z demontażem wraków oraz zakup środków do ich transportu lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu.

Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko daje z kolei możliwość uzyskania wsparcia dla beneficjentów POIiŚ 2014-2020 w ramach realizacji przedsięwzięć z unijnego działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi.

Ostatnia część – przygotowanie projektów – to szansa na pożyczki dla beneficjentów wskazanych w części 2 i 6 programu oraz potencjalnych beneficjentów mogących ubiegać się o środki w ramach innych europejskich programów pomocowych.

W pozostałych dwóch częściach programu (4 i 5) – dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz międzynarodowego przemieszczania odpadów – nabory zostały ogłoszone już w styczniu. Państwowe Jednostki Budżetowe mogły składać wnioski do 10 lutego.

Źródło: informacja prasowa NFOŚiGW

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Niby rozdają pieniądze a tak naprawdę niechlujnie przygotowują konkursy i potem odrzucają projekty z byle powodu.
    Udławią się za jakiś czas ta kasa i będą zwracać do UE.

Skomentuj