Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 1,7 mln zł dotacji na ocenę ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego. Program będzie prowadzony przez trzy lata, a powierzchnia siedlisk poddanych analizie obejmie ponad 3391 ha. Celem jest gruntowne zbadanie stanu przyrodniczego obszarów chronionych.

Całkowity koszt projektu wyniesie 2 mln zł, z czego dotacja przekazana przez NFOŚiGW z funduszy europejskich to ponad 1,7 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano pozyskanie aktualnych i historycznych danych teledetekcyjnych oraz przeprowadzenie szeregu analiz środowiska naturalnego. Uzyskane i uporządkowane informacje pozwolą podjąć odpowiednie decyzje podczas planowania i realizacji zadań ochronnych Babiogórskiego Parku Narodowego (BPN). Osiągniecie efektu ekologicznego, czyli pełnej oceny sytuacji fauny i flory na tym rozległym obszarze, spodziewane jest pod koniec grudnia 2021 r.

Chodzi o teren położony w granicach zaliczanego do światowej sieci Rezerwatów Biosfery, który obejmuje jednocześnie obszary Natura 2000 „Babia Góra”. Teledetekcja to rodzaj badania wykonywanego zdalnie, z odległości, przy wykorzystaniu specjalistycznych czujników.

– To projekt ważny dla nas z kilku powodów – zaznaczył dyrektor BPN dr Tomasz Pasierbek. – Po pierwsze, finalizujemy obecnie uchwalanie „Planu Ochrony”, który – jako dokument strategiczny – będzie obowiązywał w BPN przez 20 lat. Zakłada on różnorodne działania i wyznacza konkretne wskaźniki do osiągnięcia. Po drugie, będziemy w stanie w odpowiednich interwałach czasowych powtarzać badania naszej fauny i flory. W konsekwencji zdołamy rzetelnie określić, czy działania ochronne, które zaplanowaliśmy wobec ekosystemów, są skuteczne.

Dyrektor BPN zauważył, że nie sposób mówić o trosce o przyrodę, jeśli nie prowadzi się odpowiedniego monitoringu środowiska i stanu zasobów przyrodniczych na terenie parku. Badania można wykonywać metodami klasycznymi, na przykład robiąc zdjęcia fitosocjologiczne albo prostą analizę drzewostanu, ale warto korzystać z najnowszych metod, czyli z analizy teledetekcyjnej.

– Szczególnie należy to czynić w parkach narodowych, które stanowią 1 proc. najcenniejszych obszarów przyrodniczych w skali całego kraju. W Babiogórskim Parku Narodowym umożliwi to dotacja przekazana przez NFOŚiGW – podkreślił T. Pasierbek.

Czytaj więcej

Skomentuj