W Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025 + zostało wpisane przedsięwzięcie rewitalizacyjne „Mieszkać lepiej”, dzięki któremu można uzyskać nawet 50 proc. dofinansowania remontu nieruchomości.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Kluczowym warunkiem jest to, by nieruchomość (nie tylko kamienice) znajdowała się w jednym z trzech wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Centrum/Nowe Miasto, Osiedle Słoneczne, Zawarcie i Zakanale. Ponadto remont musi dotyczyć części wspólnych: elewacji, korytarzy, klatek schodowych i/lub podwórek.

Źródłem finasowania są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych. Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w procedurze konkursowej. Ogłoszenie o konkursie planowane jest na czerwiec 2017 r. (30 dni przed rozpoczęciem naboru). Nabór projektów rozpocznie się w lipcu 2017 r. i potrwa 7 dni. Łączna kwota, o którą będą mogły ubiegać się wspólnoty, spółdzielnie wyniesie ok. 4 mln zł.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie połowy kosztów, drugą część musi zapewnić wnioskodawca (wspólnota).

By wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogły przygotować się do aplikowania, Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji rozpoczęło akcję informacyjną. Do 18 stycznia można zgłaszać chęć wykonania remontu i gotowość do ubiegania się o jego dofinansowanie.

– Po zebraniu tych informacji zostanie zorganizowane szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe warunki dotyczące wymagań związanych z dokumentacją konkursową oraz zasadami aplikowania – informuje Marta Piekarska z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w Gorzowie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj