Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 41 mln zł unijnego dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w Ostrowie Wielkopolskim. Ekologiczne przedsięwzięcie, które będzie realizowane do końca 2020 r., jest warte ponad 79 mln zł.

Przedsięwzięcie ma na celu polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. W jego wyniku przewiduje się, że 913 nowych użytkowników zostanie podłączonych do sieci kanalizacyjnej i taka sama liczba osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków.

Zaplanowane zadania to m.in.: modernizacja i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Ostrowie Wielkopolskim, modernizacja stacji uzdatniania wody i ponad 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, budowa blisko 9 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz renowacja i przebudowa 1 km sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie obejmuje również dostawę i montaż inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi GIS oraz zakup trzech samochodów specjalistycznych do czyszczenia i inspekcji sieci kanalizacji sanitarnej.

Źródłem dofinansowania projektu będzie II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dla której – na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska – NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą. Umowę podpisali prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz prezes Wodkan Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Karolczak.

– To historyczne wydarzenie dla spółki Wodkan i mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, których jakość życia znacznie się poprawi dzięki otrzymanej dotacji – powiedziała obecna podczas podpisywania umowy prezydent miasta Beata Klimek.

Poza unijną dotacją (41 mln zł), przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 17,5 mln zł pożyczki, a także przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który przekaże 3,8 mln zł pożyczki oraz ze środków własnych spółki (16,7 mln zł).

Czytaj więcej

Skomentuj