Ponad 43 mln zł unijnego dofinansowania pozyskały władze Rudy Śląskiej na zagospodarowanie wód opadowych w mieście. Dotacja dotyczy 19 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 21 zbiorników retencyjnych. Inwestycje te pozwolą na retencję ok. 20 mln litrów wody.

Pieniądze będą pochodziły z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dwa rudzkie wnioski o dotację znalazły się w gronie 23 najlepszych projektów z całej Polski, którym przyznano dofinansowanie.

– Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować inwestycje, które odciążą nasze środowisko naturalne. To także w kolejnych latach realne oszczędności w miejskim budżecie. Mniej deszczówki odprowadzanej do rzek i potoków to mniejsze opłaty na rzecz Wód Polskich, które po ostatnich drastycznych podwyżkach idą już w setki tysięcy złotych – mówi prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Deszczówka do podlewania zieleni

Projekty obejmują kilkanaście zadań. Część z nich jest już zrealizowana. Są to m.in.: przebudowa ul. Mazurskiej, Cichej, Grochowskiej, Zjednoczenia oraz Porannej.   – To w ramach tych zadań przebudowywana była m.in. kanalizacja deszczowa oraz zabudowano podziemne zbiorniki na deszczówkę – dodaje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Obecnie w mieście realizowana jest także duża inwestycja, która wpisuje się w plany ochrony wód opadowych i ujęta jest w dofinansowanym projekcie. Chodzi o przebudowę ul. Piastowskiej, gdzie oprócz budowy samej kanalizacji deszczowej mają powstać dwa duże zbiorniki retencyjne. Do nich będzie odprowadzana deszczówka z ul. Piastowskiej – zbiorniki pozwolą na gromadzenie wody opadowej, która będzie mogła być m.in. wykorzystywana przez służby miejskie do pielęgnacji zieleni.  – Z jednej strony pozwalają na magazynowanie wody, którą można potem wykorzystać, z drugiej wpływają na rozwój bioróżnorodności w okolicy, mają także wpływ na klimat poprzez obniżanie temperatury w czasie upałów – wymienia zalety takich budowli Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa.

Pozostałe zadania, na które miasto pozyskało dofinansowanie, realizowane będą w najbliższych 5 latach. Z tych pieniędzy m.in. przebudowana będzie kanalizacja deszczowa w ul. Solidarności, Zamenhofa oraz Międzyblokowej. Największą jednak inwestycją będzie przebudowa kanalizacji deszczowej w Nowym Bytomiu oraz w rejonie tzw. Starej Bykowiny. W Nowym Bytomiu wybudowane zostaną też dwa zbiorniki retencyjne.

Ruda Ślaska będzie odporna na zmiany klimatu

Ogółem w ramach realizowanego w Rudzie Śląskiej projektu wybudowane lub przebudowane zostanie 19 km sieci kanalizacji deszczowej. Powstanie także 21 zbiorników retencyjnych. Wszystkie te inwestycje pozwolą na retencję ok. 20 mln litrów wody.

– Problem zagospodarowania wód deszczowych to jedna z ważniejszych kwestii, jeśli chodzi o ochronę środowiska w Rudzie Śląskiej. Temu problemowi sporo miejsca poświęcone zostanie w miejskim planie adaptacji do zmian klimatu, którego finalną wersję mamy otrzymać z Ministerstwa Środowiska – podkreśla wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Czytaj więcej

Skomentuj