1 / 2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 90 mln zł dofinansowania na zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym. Rybnik planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Na tę inwestycję otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości ok. 45,5 mln zł. Cieszyn zakupi sześć autobusów o napędzie elektrycznym na co otrzyma ok. 9,4 mln zł dotacji i 3,2 mln zł pożyczki. Natomiast Jastrzębie Zdrój dzięki dotacji w wysokości ok. 26,3 mln zł i pożyczce 8,78 mln zł zakupi 11 autobusów o napędzie elektrycznym. 

Przełomowe dla miejscowych społeczności inwestycje zostaną zrealizowane w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój w Polsce „zielonej” mobilności.

Elektryczne i wodorowe

– Zakup kilkudziesięciu nowoczesnych autobusów o napędzie elektrycznym i wodorowym wpisuje się w przyjazny środowisku naturalnemu, dynamiczny, zrównoważony rozwój regionu. Ekologiczny transport publiczny, dostępny dla mieszkańców Śląska, w tym także dla osób z niepełnosprawnością, to poprawa jakości powietrza i codziennego życia ludzi. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w każdej dziedzinie przyczynia się do rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

– Przy wdrażaniu programu „Zielony Transport Publiczny”, dbamy o to, aby z nowoczesnego i ekologicznego transportu publicznego mogli korzystać wszyscy, bez względu na miejsce zamieszkania – zaznacza Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska. – Przy tym staramy się także wypracowywać najlepsze rozwiązania, które poprawią jakość życia Polaków w zakresie lepszego stanu powietrza. Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego bez wątpienia jest istotnym elementem w osiągnięciu tego ważnego celu.

Zielony Transport Publiczny

– W przygotowaniu i wdrażaniu elektromobilności potrzebne są działania na poziomie lokalnym: potrzebna jest infrastruktura, rozwój transportu publicznego oraz sposobów magazynowania energii. Potrzebne są również strategie, które pozwolą realizować zadania służące poprawie jakości życia naszych obywateli. Samorządy są dla nas stroną i partnerem w tych wszystkich działaniach a zeroemisyjne pojazdy trafiają do samorządów w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” sukcesywnie zasilają floty poszczególnych przewoźników – dodaje Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zielony Transport GZM

W ramach przedsięwzięcia „Zielony Transport GZM”, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia planuje zakup 35 autobusów o napędzie elektrycznym zasilanych z własnych magazynów energii: 24 sztuki niskopodłogowych autobusów 12-metrowych oraz 11 sztuk niskopodłogowych przegubowych autobusów 18-metrowych. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostaną również zakupione mobilne lub stacjonarne ładowarki wolnego ładowania (21 szt.). Ponadto zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 430 osób – kierowców oraz mechaników.

Całkowity koszt inwestycji to 141 832 530 zł, a dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 90 mln zł.

Rybnik stawia na wodór

Miasto Rybnik planuje zakup 20 autobusów o napędzie wodorowym. Zakupione pojazdy o długości 12m będą niskopodłogowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą również monitoring, alkoblokadę oraz defibrylator. Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej sześciu mechaników i naukę obsługi pojazdu.

Całkowity koszt tej inwestycji to 86 100 000 zł a dotacja z NFOŚiGW to 45,5 mln zł.

Cieszyn i Jastrzębie kupią pojazdy elektryczne

Miasto Cieszyn w ramach przedsięwzięcia planuje zakup sześciu autobusów elektrycznych (dwa małe i cztery duże). Zakupione pojazdy będą przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Posiadać będą klimatyzacja, system dynamicznej informacji pasażerskiej, wewnętrzny monitoring wizyjny, kasowniki biletów elektronicznych.

Ponadto zaplanowano zakup i montaż dwóch punktów ładowania typu plug-in przeznaczonych dla małych autobusów oraz cztery punkty ładowania typu plug-in przeznaczone dla dużych autobusów. Oprócz tego zaplanowane jest przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 10 kierowców i czterech mechaników.

Całkowity koszt inwestycji to 15 571 800 zł, dotacja z NFOŚiGW to 9 435 000 zł oraz pożyczka 3 225 000 zł.

Natomiast Jastrzębie Zdrój w ramach przedsięwzięcia planuje zakup 11 autobusów
o napędzie elektrycznym o długości 12 m. Zakupione pojazdy będą dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i niskopodłogowe.

W ramach projektu zaplanowano także przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 26 kierowców i naukę obsługi pojazdu.

Całkowity koszt inwestycji to 35 121 420 zł, dotacja z NFOŚiGW to 26 341 065 zł
oraz pożyczka 8 780 355 zł.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przewiduje zakończyć projekt 31 października 2025 r. Rybnik 23 października 2023 r., a Cieszyn i Jastrzębie Zdrój – 31 marca 2024 r.

Ograniczanie emisji 

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ok. 2063,83 tony w ciągu roku, a także ograniczy emisję tlenków azotu (o blisko 6,24 tony/rok) i pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o ok. 0,087 tony rocznie.

Rybnik zmniejszy emisję CO2 o ponad 1 344,62 tony/rok, ograniczy emisję tlenków azotu o ok. 0.006 tony/rok oraz emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 1,03 tony/rok.

Cieszyn zmniejszy emisję CO2 o 143,35540 Mg/rok, ograniczy emisję tlenków azotu o 1,08413 Mg/rok oraz emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o 0,02327 Mg/rok.

Z kolei Jastrzębie-Zdrój zmniejszy emisję CO2 o 579,53339 Mg/rok a także ograniczy emisję tlenków azotu o 1,67420 Mg/rok oraz emisję pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o 0,02822 Mg/rok.

Czytaj więcej

Skomentuj