53 mln złotych na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną wydadzą Bialskie Wodociągi i Kanalizacja “Wod-kan”. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW przeznaczy na ten cel 27 mln zł ze środków unijnych i 3 mln zł z własnego budżetu. Resztę wyłożą Bialskie Wodociągi i Kanalizacja. Umowę podpisano 6 marca w siedzibie Narodowego Funduszu w obecności prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Stefaniuka.

– Projekt modernizacji oczyszczalni, który realizuje „Wod-kan” jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. To największy program, który przeprowadzamy w Białej Podlaskiej we współpracy z naszymi spółkami. Jesteśmy miastem, które jest położone we wschodniej Polsce, na terenach – można powiedzieć – „dziewiczych”, więc tym bardziej dbamy, aby być bardziej proekologiczni – powiedział Dariusz Stefaniuk.

Zadanie obejmuje modernizację budynków technologicznych, przebudowę niektórych urządzeń działających w oczyszczalni ścieków, a także wymianę istniejących rurociągów technologicznych. – Zinformatyzujemy zarządzanie urządzeniami i awariami. Udoskonalimy zarządzanie przepływami, pomiarami ciśnienia przepływów w sieci. Z punktu widzenia zarządzania, niezwykle ważne będzie wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania nową bazą. To wszystko dzięki temu projektowi i dofinansowaniu – dodał Mirosław Kapłan, prezes „Wod-kan”.

Bialski projekt będzie realizowany w ramach 10 kontraktów (4 na roboty budowlane i 6 na usługi). Szacunkowy koszt całkowity tych prac wyniesie przeszło 53 mln zł i będzie finansowany z trzech źródeł: 27 mln zł spółka otrzyma w ramach unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (które NFOŚiGW wdraża we współpracy z Ministerstwem Środowiska), 3 mln zł Narodowy Fundusz przekaże ze środków własnych w formie pożyczki, a brakujące pieniądze dołoży beneficjent.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni umożliwi zwiększenie przepustowości, a także poprawę jakości oczyszczania ścieków. Na inwestycji skorzystają mieszkańcy całej aglomeracji. Rok po oddaniu do eksploatacji obiekt będzie przystosowany do odbioru nieczystości w ilości prawie 93 tysięcy Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM). Realizacja projektu potrwa ponad trzy lata – planowane zakończenie – 30 czerwca 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj