NFOŚiGW przyznał spółce Synthos Dwory 7 kwotę 63 mln zł na wartą 492 mln zł budowę spalarni odpadów w Oświęcimiu. Budowa trwać ma do końca września 2022 r. W pierwszej kolejności przewidziano adaptację wybranego terenu, a następnie budowę samej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i osadów ściekowych.

Planowane przedsięwzięcie energetyczne o mocy 6,1 MWe energii elektrycznej i 42,5 MWt energii cieplnej pozwoli na zaspokojenie potrzeb energetycznych spółki Synthos Dwory 7, ale część wyprodukowanego ciepła trafi również do miejskiej sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Oświęcimiu.

Uruchomienie ZTPO przyczyni się do ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych do unieszkodliwienia na składowiska – w sumie w zakładzie ma być przyjmowanych 130 tys. ton rocznie zmieszanych odpadów komunalnych oraz 20 tys. ton osadów ściekowych.

Istotnymi powodami dla realizacji projektu jest nie tylko potrzeba dywersyfikacji paliwa, ale przede wszystkim konieczność budowy nowego źródła (jednostki energetycznej), ponieważ jeden z dotychczasowych działających kotłów węglowych, zgodnie z dyrektywami unijnymi, musi zostać wyłączony do końca grudnia 2023 r.

Zdecydowano, że zamiast nowej wysokoemisyjnej jednostki węglowej zostanie wybudowana spalarnia, która zapewni tańszy i jednocześnie bardziej ekologiczny prąd oraz ciepło. Za wyborem przemówił także relatywnie łatwy dostęp do paliwa RDF, które można pozyskać z terenu woj. małopolskiego, czy ustabilizowanego osadu ściekowego, którego należąca do GK Synthos Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków jest wytwórcą.

Inwestor deklaruje lokalizację zakładu na własnych terenach przemysłowych w odpowiednim oddaleniu od budynków mieszkalnych oraz terenów rekreacyjnych. Szacuje też, że dzięki nowej instalacji roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie ok. 230 tys. ton CO2 rocznie, a zmniejszenie zużycia energii pierwotnej wyniesie ok. 598 tys. GJ na rok.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. W zakładzie ma być przyjmowanych 130 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych? NFOŚ bojkotuje obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, segregacji i recyklingu!?

Skomentuj