Ścieki Polskie oraz Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadzą badanie stanu zaawansowania technologicznego stacji zlewnych na terenie całej Polski. To pierwsza tego typu weryfikacja w kraju. Analiza przeprowadzana będzie pośród wszystkich oczyszczalni i przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Badanie stanu technicznego stacji zlewnych pozwoli na wytypowanie tej, która zostanie poddana modelowej modernizacji.

Badanie rozpoczyna się od rozesłania ankiet do wszystkich oczyszczalni i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Ich wyniki posłużą do przygotowania raportu, który pokaże  poziom zaawansowania technologicznego stacji zlewnych w Polsce.

Poprawne funkcjonowanie

– Działając w obszarze ścieków dowożonych, zdajemy sobie sprawę jak istotną rolę w obiegu ścieków pełni stacja zlewna. Z naszych obserwacji wynika, że w Polsce występują oczyszczalnie, które borykają się z opóźnieniami technologicznymi w tym zakresie. Przekonujemy się o tym na co dzień wdrażając nasze oprogramowanie zlewnia.online w polskich oczyszczalniach – mówi Wojciech Witowski. CEO firmy Ścieki Polskie

Kluczowym elementem ogólnopolskiego badania zlewni jest uświadomienie, jak rozwój technologiczny wpływa na poprawne funkcjonowanie samej stacji zlewnej oraz całego obiegu ścieków dowożonych do oczyszczalni. Badanie pomoże zidentyfikować problemy polskich stacji zlewnych, a także w uszczelnić system ściekowy, co pozwoli zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska.

Wspólnie z partnerami

Merytorycznie projekt wspierają Stowarzyszenie Instytut Edukacji Środowiskowej oraz idea 3W: woda, wodór, węgiel – inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego, której jednym z obszarów zainteresowań jest woda.

– Woda jest podstawowym elementem definiującym życie i jego bogactwo na danym obszarze. Dbałość o jej czystość i właściwe wykorzystanie pomoże uchronić nas przed deficytem wody, a w konsekwencji obniżeniem jakości naszego życia. System oczyszczania wody jest uzależniony od jego elementów składowych, dlatego badanie punktów zlewnych jest kluczowe, aby usprawnić przy pomocy nowoczesnych technologii nieefektywne ogniwa całego procesu – mówi Adam Żelezik, Dyrektor Departamentu 3W w BGK

Ankieta

Żeby wziąć udział w badaniu, wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań z ankiety, która została wysłana do wszystkich stacji zlewnych w kraju. Ankietę można również znaleźć na stronie https://badanie.zlewnia.online Ankiety należy składać do 17 lutego 2023 r., a raport na temat stanu technicznego stacji zlewnych w Polsce zostanie opublikowany 31 marca br.

Zmodernizują stację

Udział w ankiecie to szansa na sfinansowanie kompleksowej i modelowej modernizacji stacji zlewnej. W modernizacji wykorzystane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i informatyczne, które ułatwią kontrolę ilości i jakości ścieków. Kontrola jest kluczowa w kontekście ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz transparentności obiegu ścieków, które wpływają na uszczelnienie systemu i zahamowanie zanieczyszczenia środowiska. Brak odpowiedniej ewidencji nieczystości dowożonych taborem asenizacyjnym może skutkować niespełnieniem wymagań najnowszego prawodawstwa krajowego oraz regulacji unijnych. Projekt ma pomóc polskim oczyszczalniom usprawnić kontrolę w tym zakresie, a badanie stanu technicznego zlewni  to pierwszy krok do sukcesu. Wyniki głosowania komisji w sprawie wyboru stacji zlewnej, która zostanie poddana kompleksowej modernizacji zostaną ogłoszone 7 kwietnia bieżącego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj