ENVICON 2017. 100 mld dolarów będzie wynosił w 2020 roku budżet Green Climate Fund. Polskie przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z niego przy transferze swoich produktów, usług i technologii do krajów rozwijających się. Na kongresie Envicon Environment rozmawiano o współpracy biznesu i administracji w eksporcie zielonych technologii.

Wojciech Ponikiewski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych podsumował podczas Enviconu ostatnie 30 lat, podczas których Polska stara się dostosować do światowych trendów w ograniczeniach emisji gazów cieplarnianych.

O ile początkowa redukcja zanieczyszczeń o ponad 30 proc. przyszła naszemu krajowi w dość łatwy sposób, tak obecne wyzwania, które stoją przed rządem, należą do o wiele trudniejszych w realizacji.

– Aby Polska była w stanie dostosować się do ogólnoświatowych trendów w redukcji gazów cieplarnianych, potrzebna jest zmiana myślenia o gospodarce. Musimy w tej chwili myśleć o nowych, zielonych technologiach, wspierać je i dążyć do ich eksportu na cały świat – mówił Wojciech Ponikiewski.

– Podobnie jak wiele innych krajów powinniśmy wychodzić przed szereg i wdrażać takie rozwiązania, które nie są obligatoryjne, ale są korzystne dla naszego rozwoju – sugerował przedstawiciel MSZ.

Cztery ministerstwa jednym głosem

Podczas Enviconu spotkali się w jednej sali przedstawiciele aż czterech różnych ministerstw: spraw zagranicznych, energii, środowiska oraz rozwoju. Ich przedstawiciele podkreślali, że polskim przedsiębiorcom potrzebna jest pomoc przede wszystkim w sferze nowoczesnego, międzynarodowego marketingu i promocji.

Zaagnażowanie ministerstw w takie działania to element budowania wizerunku Polski w świecie jako kraju wysokich technologii. Nasze pomysły powinny służyć krajom rozwijającym się i uboższym. Jednym z pomocnych narzędzi ma być Katalog Zielonych Technologii, wydany przez MSZ, w którym prezentowane są zagranicznym inwestorom polskie firmy i rodzime technologie.

Dostęp do pieniędzy na zagraniczne inwestycje zagwarantować mają BGK i KUKE. Trwają w tej sprawie rozmowy. Szansą na rozwój, aczkolwiek trudną w realizacji, może być także udział polskich przedsiębiorstw w budżetach międzynarodowych, np. Green Climate Fund, którego wysokość w 2020 roku osiągnąć ma 100 mld dolarów. Polska póki co przekazała do funduszu 100 tys. dolarów, choć nasz wkład ma się zwiększyć do 8 mln.

Pieniądze z funduszu mogą trafić do polskich firm, o ile te stworzą technologie lub produkty, które zainteresują kraje rozwijające się, będące uczestnikami projektu. Polski MSZ prowadzi rozmowy o silniejszym udziale naszego kraju w działaniach tego funduszu. Deklaruje także pomoc rodzimym przedsiębiorcom w poszukiwaniu kontrahentów.

– Najważniejszą sprawą w obecnej chwili jest zmiana mentalności polskiego biznesu. Musi  on przestać się bać ryzyka. Powinien śmielej wkraczać na zachodnie rynki. Musimy zacząć myśleć globalnie, jeśli chcemy być uczestnikiem globalnego rynku – mówił Szymon Kościerzyński z Ministerstwa Środowiska.

– Pożądanym rozwiązaniem jest sytuacja, w której państwo jest dla biznesu gwarantem w momencie, gdy ryzyko inwestycyjne okazuje się zbyt duże. Tak jest w  większości wysoko rozwiniętych krajów, gdzie państwo wspiera przedsiębiorcę, gdy nieudana zagraniczna inwestycja może bezpośrednio zagrażać jego własnej kondycji finansowej – stwierdził Łukasz Porażyński z Ministerstwa Rozwoju.

Przyszłość w klastrach

Szymon Kościerzyński omówił także stan programu Greenevo, czyli międzynarodowego akceleratora zielonych technologii oraz systemu ETV, służącego do weryfikacji technologii środowiskowych.

Z kolei Agnieszka Kozłowska-Korbicz z Ministerstwa Energii przedstawiła nowe formy wsparcia dla polskich innowacyjnych technologii energetycznych, czyli Clean Energy HUB. Sukcesy odnosi także Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, który gromadzi już niemal 100 polskich firm.

– Kooperacja przedsiębiorstw w ramach klastrów gospodarczych to przyszłość dla biznesu, ponieważ w dużej grupie o wiele łatwiej podejmować dyskusję z administracją – powiedziała Jolanta Okońska-Kubica z KGOiR.

Sesję zakończył panel dyskusyjny, w którym przedstawiciele czterech ministerstw oraz przedsiębiorcy mogli podyskutować o skutecznych sposobach na wzajemną komunikację.

W dyskusji, którą poprowadził redaktor naczelny portalu WysokieNapiecie.pl Rafał Zasuń, udział wzięli m.in.: Wojciech Ponikiewski z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Szymon Kościerzyński z Ministerstwa Środowiska, Agnieszka Kozłowska-Korbicz z Ministerstwa Energii, Łukasz Porażyński z Ministerstwa Rozwoju, Jolanta Okońska-Kubica z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Bogdan Pilch z H. Cegielski Poznań oraz Piotr Matuszewski z firmy Abrys.

Czytaj więcej

Skomentuj