Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej rozbudowuje inteligentny system transportowy ITS. W końcem roku zakończyła się realizacja pierwszego etapu. Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego magistratu podał, że zakończenie drugiego zaplanowano na listopad br.

„W drugim etapie do już istniejącej miejskiej sieci zarządzania ruchem zostanie włączonych kolejne 18 skrzyżowań na głównych miejskich arteriach. W planach jest także zainstalowanie m.in. 15 nowych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych oraz montaż zupełnie nowych elementów – ośmiu tablic naprowadzających na miejskie parkingi” – wskazał Kachel.

Urzędnik wyjaśnił, że osiem urządzeń z elektronicznymi wyświetlaczami rozlokowanych na newralgicznych wjazdach do centrum Bielska-Białej będzie informowało kierowców o liczbie wolnych miejsc postojowych na sześciu miejskich parkingach. „Strzałki będą naprowadzały na kierunek, w którym dany parking się znajduje, a bezpośrednio przy wjazdach na nie, zostaną zainstalowane tablice wyświetlających liczbę wolnych miejsc” – dodał.

Kachel zaznaczył, że zainstalowane w mieście zostaną też tablice informujące kierowców o utrudnieniach w ruchu. Zostaną rozlokowane na ulicach wlotowych do miasta: na Krakowskiej od wschodu, Bystrzańskiej od Szczyrku oraz Cieszyńskiej od zachodu.

MZD zainstaluje kamery monitoringu wizyjnego na 18 skrzyżowaniach i 15 tablicach przystankowych. Ok. 50 kamer ulokowanych zostanie na głównych wlotach do miasta, w tunelu „Hulanka” oraz w trzech przejściach podziemnych.

„Tak rozbudowany system nie tylko umożliwi sprawniejsze zarządzanie komunikacją i ruchem, ale także pozwala natychmiast reagować na pojawiające się sytuacje drogowe. To również narzędzie do monitorowania bezpieczeństwa mieszkańców oraz powiadamiania odpowiednich służb w sytuacjach zagrożenia” – wskazał Jacek Kachel.

Urzędnik przypomniał, że w pierwszym etapie, który zakończył się z upływem ub.r. zainstalowano m.in. siedem tablic przystankowych, a na pięciu newralgicznych skrzyżowaniach zmodernizowano sterowniki, detektory ruchu, sygnalizatory świetlne oraz przyciski do włączania zielonego światła. Zmodernizowano także centrum zarządzania systemem ITS, rozbudowując serwerownię w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Budowa drugiego etapu systemu ITS w Bielsku-Białej będzie kosztowała 13,3 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj