Jak przebiegał proces ustalania taryf? Co się udało, a co jest jeszcze do poprawki? Na te pytania będą odpowiadali uczestnicy konferencji „Zmiany zasad regulacji przedsiębiorstw wod-kan. Pierwsze doświadczenia”, która w czwartek odbędzie się w Poznaniu.

Przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych będą mieli okazję spotkać się i wymienić doświadczeniami z przedstawicielami nowego regulatora Państwowego Gospodarstwa Wodnego “Wody Polskie”. Wśród prelegentów są: Joanna Kopczyńska, z-ca prezesa Wód Polskich, dr Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prawnicy z renomowanych kancelarii i naukowcy z Politechniki Poznańskiej, zajmujący się kwestią regulacji.

Przeanalizowane zostaną obowiązujące przepisy, ich zalety i wady, omówiony udział regulatorów procesie stanowienia taryf i zmianach regulaminów, związek między taryfami a poziomem świadczonych usług. Uczestnicy będą też dyskutować o tym, co i jak warto zmodyfikować w obecnym systemie, a także czy działania regulatora mogą stymulować postęp techniczny, a w szczególności zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wdrażanie nowych technik i technologii.

Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli szefowie kilkudziesięciu spółek wodociągowych, samorządowcy i sektor naukowy.

Czas na zgłoszenie udziału w konferencji mija w środę.

Rejestracji można dokonać na stronie: konferencja.taryfy.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj