Czechowice-Dziedzice (Śląskie) pozyskały ok. 10 mln zł z funduszy norweskich na dofinansowanie realizacji projektów łagodzących skutki zmian klimatycznych oraz adaptację do nich – podał czechowicki magistrat. Powstaną m.in. zbiorniki retencyjne i deszczowe ogrody.

„W ciągu najbliższych czterech lat na terenie gminy zrealizowane zostaną proekologiczne i przeciwpowodziowe inwestycje, które ugruntują wizerunek Czechowic-Dziedzic jako miasta zielonego, przyjaznego mieszkańcom i środowisku” – zadeklarował magistrat w komunikacie.

Projekt obejmuje osiem zadań. W trzech miejscach w gminie powstaną zbiorniki retencyjne. Woda opadowa będzie zatrzymywana także w gruncie w ramach sześciu tzw. ogrodów deszczowych. Dzięki specjalnie przygotowanemu i wyprofilowanemu gruntowi oraz roślinności działają one jak gąbki, wpierw absorbując wodę, a potem powoli ją uwalniając. Powstaną także zielone wyspy drzew, wiaty przystankowe obrośnięte roślinnością i ścieżka rowerowa.

Celem tych działań jest przede wszystkim zwiększenie zdolności do przechwytywania i zagospodarowania wód opadowych, zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”, zwiększenie ilości terenów zielonych i podniesienie świadomości w kwestii zmian klimatycznych.

Magistrat podał, że całkowita wartość projektu to 13,3 mln zł. Gmina przeznaczy na ten cel ponad 3,5 mln zł. Reszta będzie pochodziła z tzw. funduszy norweskich.

Fundusze norweskie i EOG to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE oraz krajom bałtyckim. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami.

Gminę Czechowice-Dziedzice zamieszkuje ponad 45 tys. osób.

Czytaj więcej

Skomentuj