Częstochowa prezentuje kolejne z działań projektu CzęstoZielona wpisującego się w program „Kierunek Przyjazna Częstochowa”.

Chodzi m.in. o uchwałę w sprawie ulgi podatkowej od nieruchomości, której dach lub fasada zostaną zazielenione, jak również o projekty z budżetu obywatelskiego, które uwzględniają pojawienie się antysmogowych ścian.

Mniejszy podatek

Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie ulgi podatkowej od nieruchomości, której dach lub fasada zostaną zazielenione. Inicjatywa Prezydenta Częstochowy została przekazana miejskim radnym na sesji w dniu 3 marca br.
Według założeń nowej uchwały od 1 stycznia 2023 roku częstochowianki i częstochowianie będą mogli liczyć na częściowe (do wysokości 50%) zwolnienie z podatku od nieruchomości, jeśli zazielenią dachy, elewacje swoich domów lub zainstalują ogród wertykalny.

„Zielona” ulga nie jest adresowana do przedsiębiorców, dlatego też nie stanowi programu pomocy de minimis.
Zachęta dla podatników do tworzenia zielonych dachów, zielonych fasad lub instalowania ogrodów wertykalnych to nie tylko pomysł na poprawę estetyki miejskiej zabudowy, ale też ekologiczne korzyści w postaci: dostarczania wody do atmosfery poprzez zatrzymywanie wilgoci czy eliminacji drobnych zanieczyszczeń powietrza.

Nowe zwolnienie podatkowe dotyczy budynków mieszkalnych lub ich części, w których:
– zostały wykonane i są utrzymywane nasadzenia roślin wieloletnich (z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 10 cm) na całej powierzchni dachu z wyjątkiem części niemożliwych, ze względów technicznych, do obsadzenia roślinnością;
– zostały zainstalowane i są utrzymywane na całej szerokości ściany zewnętrznej ogrody wertykalne (instalacje obsadzone roślinami), stanowiące co najmniej 75 procent powierzchni ściany zewnętrznej, na której zostały utworzone te ogrody;
– została obsadzona pnącymi roślinami wieloletnimi, których korzenie znajdują się w ziemi, i jest utrzymywana fasada, na całej szerokości przynajmniej jednej ściany budynku, na co najmniej 50 procent powierzchni zewnętrznej tej ściany.

Zwolnieniu na podstawie uchwały nie podlegają powierzchnie użytkowe budynków mieszkalnych lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Projekty z budżetu obywatelskiego

Werdyktem głosujących w ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego dużą popularnością cieszyły się zadania z zakresu ekologii. W efekcie w 12 dzielnicach powstaną zielone ściany.
Centrum Usług Komunalnych, również na podstawie opinii mieszkańców, wybrało najlepsze lokalizacje dla antysmogowych ścian zaplanowanych w tym roku do wykonania. Z małymi wyjątkami są to fasady placówek oświatowych. Trwają szczegółowe uzgodnienia z dyrekcjami szkół, które konkretnie ściany będą zazielenione.

Wytypowane budynki z „zielonymi” ścianami:
1. Szkoła Podstawowa nr 24 – Wyczerpy-Aniołów
2. Hala Polonia – Tysiąclecie
3. Szkoła Podstawowa nr 14 – Śródmieście
4. Plac Samuela Willenberga – Stare Miasto
5. Szkoła Podstawowa nr 16 – Stradom
6. Szkoła Podstawowa nr 38 – Parkitka
7. Szkoła Podstawowa nr 49 – Wrzosowiak
8. Szkoła Podstawowa nr 9 – Trzech Wieszczów
9. Szkoła Podstawowa nr 13 – Lisiniec
10. Szkoła Podstawowa nr 54 – Północ
11. Szkoła Podstawowa nr 7 – Raków
12. Budynek Miejskiego Zarządu Dróg – Zawodzie-Dąbie

O działaniach Częstochowy w ramach Forum Miasto z Natury

Zielone ściany realizowane w Częstochowie będą stanowić jedno z zagadnień poruszanych w ramach bezpłatnego Forum Miasto z Natury, organizowanego 18 marca br. w Nadarzynie przez redakcję “Zieleni Miejskiej”. Łukasz Kot, naczelnik Działu Usług Komunalnych przedstawi prelekcję “Często Zielona czyli zmiany w spojrzeniu na zieleń miejską w Częstochowie”. Zapisy na wydarzenie: forummiastoznatury.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj