Rusza nabór wniosków na docieplenie domów i wymianę pieców w ramach programu “Czyste powietrze”. Dokumenty można składać w formie papierowej lub online.

Od środy 19 września można składać wnioski o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach rządowego programu “Czyste powietrze”. Program obejmuje również termomodernizacje budynków.

– Programem “Czyste powietrze” dajemy szansę Polakom na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w swoich domach – mówi minister Henryk Kowalczyk. – Dzięki temu, że program działa kompleksowo, przeprowadzimy nie tylko termomodernizację 3 mln domostw. Przede wszystkim zyska na tym stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów – powiedział.

Wnioski można składać w tradycyjnej formie papierowej lub za pomocą specjalnego systemu informatycznego – modułu beneficjenta na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (WFOŚiGW).

Program będzie realizowany do 2029 r. Jego budżet opiewa na 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych – 39,7 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczane w szczególności na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła.

Pieniądze z programu „Czyste powietrze” już w 3 miesiące

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach programu. Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł.

Wsparciem dla zainteresowanych skorzystaniem z dopłat są spotkania informacyjne programu, które rozpoczęły się 4 i  będą trwały do 15 października, organizowane są we wszystkich 2453 gminach w Polsce.

W trakcie spotkań prezentowane są założenia programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany jest sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Czytaj więcej

Skomentuj