Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie na inwestycje ograniczające niską emisję w miastach. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowego naboru.

W ramach tego konkursu dofinansowanie będzie można pozyskać m.in. na inwestycje w ścieżki rowerowe, mające pełnić funkcje korytarzy transportowych stanowiących alternatywne rozwiązania dla innych środków transportu, inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe, we wspólny bilet, obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride, budowę/przebudowę dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską (wyłącznie jako element kompleksowego projektu), modernizację systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej (w tym z wykorzystaniem OZE) czy uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Ogłoszenie konkursu ma nastąpić w drugiej połowie czerwca br. (pod warunkiem przyjęcia do tego czasu kryteriów przez KM RPO – Lubuskie 2020). Nabór wniosków potrwa od 23 do 30 lipca. Planowana kwota dofinansowań to 3,78 mln zł.

Link do konkursu tutaj.

Źródło: rpo.lubuskie.pl

Czytaj więcej

Skomentuj