Jacek Kuroń, Zbigniew Romaszewski, Jadwiga i Zygmunt Karłowscy oraz Stanisław Palczewski zostali patronami skwerów w Krakowie.

Obszar położony u zbiegu ulic św. Krzyża i Siennej otrzymał nazwę Placu Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa. Uchwały w sprawie nadania nazw skwerom podjęła Rada Miasta Krakowa 26 maja.

Inicjatorem nazwania skweru w Nowej Hucie imionami Jacka Kuronia i Zbigniewa Romaszewskiego jest przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec.

Skwer Jacka Kuronia obejmuje obszar położony w Dzielnicy XVIII Nowa Huta pomiędzy al. gen. Władysława Andersa, a al. Przyjaźni (działka nr 173, obręb 50, jednostka ewidencyjna Nowa Huta), z kolei skwer Zbigniewa Romaszewskiego obejmuje teren położony nieopodal, zajmuje działkę nr 217.

Uchwały w sprawie nazw kolejnych skwerów – Jadwigi i Zygmunta Karłowskich, Stanisława Palczewskiego oraz Placu Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa to projekty prezydenta miasta Krakowa.

Skwer Jadwigi i Zygmunta Karłowskich obejmuje obszar położony w Dzielnicy I Stare Miasto, u zbiegu ulic św. Marka i Reformackiej (część działki nr 549, obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście). Z kolei skwer Stanisława Palczewskiego zajmuje obszar położony w Dzielnicy V Krowodrza, u zbiegu ulic Wrocławskiej i Lubelskiej (działka nr 337, obręb 46, jednostka ewidencyjna Krowodrza).

Plac Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa obejmuje obszar położony w Dzielnicy I Stare Miasto, u zbiegu ulic św. Krzyża i Siennej (część działek nr 577/1 i nr 538/11, obręb 1, jednostka ewidencyjna Śródmieście).

Z wnioskiem o nazwanie skweru położonego w Dzielnicy I Stare Miasto imieniem Jadwigi i Zygmunta Karłowskich wystąpił Adam Dziedzic. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Zespołu ds. Nazewnictwa, przy Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa oraz pozytywną rekomendację prezydenta Jacka Majchrowskiego.

Z wnioskiem o uhonorowanie Stanisława Palczewskiego, poprzez nazwanie jego imieniem ulicy lub skweru w Krakowie wystąpiło Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Zespołu ds. Nazewnictwa, przy Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa.

Z wnioskiem o nadanie obszarowi położonemu w Dzielnicy I Stare Miasto nazwy Plac Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa wystąpiło Archiwum Narodowe w Krakowie. Wniosek otrzymał pozytywną opinię Zespołu ds. Nazewnictwa, przy Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Nazwa Plac Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, w pobliżu historycznej siedziby archiwum powołanego przez Radę Miejską w 1887 r. (budynek przy ul. Siennej 16), zachowa dla przyszłych pokoleń pamięć działania w tym miejscu, w latach 1887–1952, tej instytucji oraz kontynuatorów jej działalności – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Czytaj więcej

Skomentuj