W środę w Kielcach rozpoczynają się targi Ekotech i Enex. Oprócz maszyn, urządzeń i nowoczesnych technologii, będzie można wziąć udział w warsztatach, seminariach i spotkaniach.

Podczas targów Ekotech (28.02-1.03) zaprezentują się firmy zajmujące się ochroną środowiska i gospodarką odpadami. Tematyka wydarzenia to nie tylko odzysk, unieszkodliwianie, segregacja i transport odpadów, ale także m.in. wspomaganie gospodarki odpadami, czyli badania, analizy, projektowanie i realizacja inwestycji.

Ekologia i gospodarka odpadami

Uczestnicy targów będą mogli wziąć udział w wielu konferencjach i warsztatach poruszających tematykę ich codziennej pracy.

W tegorocznym programie Ekotech znalazło się m.in. forum “B jak bioodpady” organizowane przez AK Nova. Prelegenci omawiać będą praktyczne problemy zbiórki, gromadzenia, transportu oraz recyklingu energetycznego i nawozowego bioodpadów.

Na terenie Targów Kielce odbędzie się również konferencja Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu prezentująca oferty firm z branż: odpady, surowce, produkty oraz doradztwa unijnego, prawnego i technologicznego.

Targi Ekotech 2018 uatrakcyjni wystawa “Strażnicy Planety” i Giełda Recyklingu.

Walcząc ze smogiem

Równocześnie na terenie Targów Kielce odbywać się będą targi Enex. Wystawcy to przede wszystkim firmy produkujące i dystrybuujące urządzenia do przesyłania i dystrybucji energii.

Pojawi się także bogata oferta maszyn, urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych. oraz technologii powiązanych z energią słoneczną, wodną i biopaliwami. Natomiast temat przewodni tegorocznej edycji targów Enex to ciepłownictwo ekologiczne.

Czytaj więcej

Skomentuj