Nie tylko duże miasta decydują się na zakupy autobusów elektrycznych. Cztery “elektryki” trafią także do gmin Łomianki i Kozienice. Pomoc finansową ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dodatkowe dwa autobusy otrzyma też MPK Świdnica.

Do końca sierpnia gmina Łomianki (województwo mazowieckie) kupi dwa autobusy oraz wybuduje dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Koszt przedsięwzięcia to ponad 5,6 mln zł, a dotacja z NFOŚiGW wyniesie 2,6 mln zł.

Gmina Kozienice (województwo mazowieckie) zaplanowała nabycie dwóch elektrobusów i wybudowanie jednego stanowiska do ładowania akumulatorów. Inwestycja ma zakończyć się w marcu 2020 r., a jej całkowity koszt to prawie 4,6 mln zł. NFOŚiGW wesprze przedsięwzięcie na dwa sposoby: dotacją w wysokości ponad 2,7 mln zł oraz dodatkowo udzieloną niskooprocentowaną pożyczką w kwocie ponad 1,8 mln zł.

Elektryczne autobusy dla Świdnicy

„Elektryki” zakupi także Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Od marca 2020 r. zeroemisyjne autobusy będą wykorzystywane do obsługi jednej z linii komunikacji publicznej. W mieście wybudowane zostaną trzy stanowiska ładowania. Koszt inwestycji to niemal 4,9 mln zł. Kwota dotacji z NFOŚiGW wyniesie ponad 2,9 mln zł. MPK Świdnica otrzymała także niskooprocentowaną pożyczkę na ponad 1,9 mln zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano do końca marca 2020 r.

Jak poinformował prezes MPK Świdnica Tomasz Kurzawa, docelowo przedsiębiorstwo zamierza kupić 12 autobusów elektrycznych i stworzyć tyle samo stanowisk ładowania tych pojazdów.

– Wierzymy, że ten kierunek zmian ma sens. Prawdopodobnie większość przedsiębiorstw komunikacji miejskiej będzie w najbliższym czasie rozwijać się w podobny, ekologiczny sposób. Działamy w harmonii z planami i strategią naszego głównego udziałowca – Gminy Świdnica. Ostatnio nasze miasto otrzymało prestiżową nagrodę „Smart City do 100 tys. Mieszkańców 2018” za inteligentne zarządzanie transportem. Projekt rozwoju elektromobilności wpisuje się w tę koncepcję – dodał prezes Tomasz Kurzawa.

Efekt ekologiczny

Udzielenie dofinansowań umożliwił program priorytetowy NFOŚiGW Gepard – bezemisyjny transport publiczny.

Efekt ekologiczny przedsięwzięć zakłada m.in. zmniejszenie hałasu, a przede wszystkim redukcję wydzielania tlenku azotu a także emisji pyłów PM 10 i powstawania benzoapirenu. We wszystkich trzech miastach nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Pełny tzw. efekt środowiskowy zostanie osiągnięty przez Łomianki do końca 2020 r., a w przypadku Kozienic i Świdnicy – do końca 2021 r.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj