Gminy Łomianki i Kozienice oraz spółka MPK Świdnica otrzymają pomoc finansową ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów elektrycznych, które będą wykorzystywane w transporcie publicznym. W tych trzech miastach pojawią się po dwa „elektryki” wraz ze stanowiskami ładowania ich baterii.

W gminie Łomianki (woj. mazowieckie) zakup dwóch autobusów elektrycznych zostanie przeprowadzony do końca sierpnia 2019 r. W tym terminie wybudowane zostaną też dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Całkowity koszt przedsięwzięcia przekroczy 5,6 mln zł, a jego zasadniczą część ma stanowić dotacja NFOŚiGW w kwocie niemal 2,6 mln zł.

Gmina Kozienice (także woj. mazowieckie) zaplanowała nabycie dwóch elektrobusów oraz wybudowanie jednego stanowiska do ładowania akumulatorów do końca marca 2020 r. W tym przypadku całkowity koszt projektu wyniesie prawie 4,6 mln zł, a NFOŚiGW wesprze przedsięwzięcie na dwa sposoby: dotacją w wysokości ponad 2,7 mln zł oraz dodatkowo udzieloną niskooprocentowaną pożyczką w kwocie ponad 1,8 mln zł.

„Elektryki” także na Dolnym Śląsku

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy zakupi dwa zeroemisyjne autobusy o napędzie elektrycznym do obsługi jednej z linii komunikacji publicznej. Wybudowane zostaną także trzy stanowiska ładowania elektrobusów. Koszt całkowity projektu sięgnie niemal 4,9 mln zł. Kwota dotacji z NFOŚiGW wyniesie ponad 2,9 mln zł. NFOŚiGW udzieli beneficjentowi niskooprocentowanej pożyczki w wysokości przeszło 1,9 mln zł. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano do końca marca 2020 r.

– Docelowo zamierzamy kupić 12 autobusów elektrycznych i stworzyć tyle samo stanowisk ładowania pojazdów. Prawdopodobnie większość przedsiębiorstw komunikacji miejskiej będzie w najbliższym czasie rozwijać się w podobny, ekologiczny sposób. Ostatnio nasze miasto otrzymało prestiżową nagrodę „Smart City do 100 tys. mieszkańców 2018” za inteligentne zarządzanie transportem. Projekt rozwoju elektromobilności wpisuje się w tę koncepcję – powiedział Tomasz Kurzawa, prezes Zarządu MPK Świdnica.

Mniej spalin, mniej hałasu

Te trzy projekty przyniosą wymierne zyski ekologiczne. Będzie to zmniejszenie hałasu, gdyż silniki elektryczne „z natury” pracują cicho. Redukcji ulegnie wydzielanie tlenku azotu i emisja pyłów PM 10. Można oczekiwać również ograniczenia powstawania benzoapirenu. Ponadto we wszystkich trzech miastach nastąpi zmniejszenie emisji CO2.

Warto przypomnieć, że w grudniu 2018 r. w Katowicach na światowej konferencji klimatycznej COP 24 polska delegacja zgłosiła specjalną deklarację “Katowickie Partnerstwo dla Elektromobilności”, poświęconą rozwojowi elektrycznego transportu. Po przedstawieniu dokumentu przez sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta COP24 Michała Kurtykę wzbudził on duże, międzynarodowe zainteresowanie. Już w grudniu 2018 r. dołączyło do deklaracji ponad 40 państw z 5 kontynentów (w tym 1500 miast i regionów oraz około 1200 przedsiębiorstw) oraz  międzynarodowe instytucje, np. Międzynarodowa Agencja Energii czy Bank Światowy.

Czytaj więcej

Skomentuj