Zmienią się zasady, na których w porozumieniu z Komisją Europejską EIB finansować będzie przedsięwzięcia w obszarze transportu. Bank zapowiada m.in. więcej inwestycji w transport publiczny.

– W następstwie decyzji Rady Dyrektorów, składającej się z przedstawicieli 27 państw członkowskich UE, zrewidował swoją Politykę Kredytów Transportowych, ustalając nowe priorytety – czytamy w środowym komunikacie banku.

Pojazdy i infrastruktura

EIB podkreśla, że zasady nowej polityki ustalono po długotrwałym procesie konsultacyjnym, z udziałem 3500 podmiotów.

Priorytety obejmują zwiększenie inwestycji w transport publiczny; transport współdzielony i aktywny; czyste pojazdy; rozbudowę infrastruktury do produkcji i dystrybucji paliw alternatywnych.

“Kolejne nasze cele to inteligentne systemy transportowe; transport inter i multimodalny; bezpieczne systemowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego; odporność infrastruktury transportowej; ukończenie sieci we wszystkich sektorach transportu, z naciskiem na bezpieczeństwo, dostępność, ekologiczność i wydajność, w tym poprzez cyfryzację” – komunikuje EBI.

Władze banku podkreślają, że nowa polityka kredytowa EBI w zakresie kredytów transportowych ma sprawić, by transport był bardziej bezpieczny, dostępny dla wszystkich, ekologiczny i wydajny. – Lepszy transport nie jest sprzeczny z lepszym klimatem. Chcemy pomóc przekształcić nasze niezrównoważone systemy transportowe w systemy zrównoważone. EBI nadal skutecznie przekierowuje swoje finansowanie, aby reagować na kryzys klimatyczny i środowiskowy, z którym wszyscy mamy do czynienia – zapewnia  Kris Peeters, wiceprezydent EBI.

Miejska mobilność

EBI zapowiada, że nada priorytet transportowi publicznemu. “Ma on kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznej, przystępnej cenowo, ekologicznej i wydajnej mobilności w miastach. Aby uzupełnić transport publiczny, bank będzie również traktować priorytetowo programy aktywnej i współdzielonej mobilności, takie jak ruch pieszy i rowerowy” – czytamy w komunikacie EBI.

EBI nada priorytet wspieraniu zelektryfikowanej infrastruktury kolejowej w miastach i aglomeracjach. Priorytetem będą również inwestycje infrastrukturalne w cyfryzację i automatyzację, jako sposób na optymalizację wykorzystania zasobów kolejowych oraz poprawę bezpieczeństwa i interoperacyjności między różnymi rodzajami transportu w systemie transportowym. “EBI opracuje również innowacyjne instrumenty finansowania umożliwiające modernizację, doposażenie, cyfryzację i automatyzację taboru kolejowego, pociągów i lokomotyw” – czytamy w komunikacie.

Nowa polityka wejdzie w życie natychmiast i będzie obowiązywać do 2027 r. W 2025 r. zostanie poddana przeglądowi śródokresowemu.

Europejski Bank Inwestycyjny nie korzysta z budżetu UE. Jego zadaniem jest natomiast pozyskiwanie środków finansowych na rynkach kapitałowych i udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach na projekty wspierające cele UE.

 

 

Czytaj więcej

Skomentuj