1 / 2

Do Straży Miejskiej w Łodzi trafiło 30 nowych fotopułapek, dzięki którym możliwe będzie wykrywanie osób nielegalnie wyrzucających śmieci. O zakupie sprzętu zadecydowali sami łodzianie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą teraz zgłaszać, gdzie pułapki powinny zawisnąć.

Do Straży Miejskiej w Łodzi trafiło 30 nowych fotopułapek, dzięki którym możliwe będzie wykrywanie osób nielegalnie wyrzucających śmieci. O zakupie sprzętu zadecydowali sami łodzianie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mogą teraz zgłaszać, gdzie pułapki powinny zawisnąć.

– Nowe fotopułapki są świadectwem tego, iż łodzianie dostrzegają problem dzikich wysypisk na terenie miasta. Powstają one na trudno dostępnych obszarach, więc nie jesteśmy w stanie patrolować ich w sposób stały. Fotopułapki są narzędziem, które pozwoli nam na zwiększenie wykrywalności, a co za tym idzie, także większe sankcjonowanie sprawców podrzucania śmieci. Do tej pory mieliśmy kilka fotopułapek, teraz będziemy mieli ich kilkadziesiąt. Oczywiście nie wskażę miejsc, gdzie będą zamontowane – zaznaczył komendant Straży Miejskiej w Łodzi Patryk Polit na konferencji prasowej w poniedziałek.

Zakupione fotopułapki są przystosowane do działania zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Urządzenie uruchamia się, gdy wyczuje ruch. W ciągu dwóch tygodni potrafi zrobić nawet do 7 tys. zdjęć, które później strażnicy miejscy przeglądają i na ich podstawie identyfikują osoby, wyrzucające śmieci na dzikie wysypiska.

Za nielegalne wyrzucanie śmieci grozi mandat do 500 zł. W skrajnych przypadkach istnieje też możliwość zgłoszenia sprawy do sądu. Łódzka SM jednocześnie nakazuje sprawcy uprzątnięcie zaśmieconego terenu.

Dzikie wysypiska można zgłaszać do Oddziału Oczyszczania Miasta WGK pod numerem telefonu 42 638 54 53 oraz do Straży Miejskiej pod numerem 986. Zgłoszenia można też wysyłać drogą e-mailową na adresy ww. jednostek, zaś specjalnie dedykowany zadaniu jest adres: czystosc@uml.lodz.pl.

Jak przypomniał łódzki radny Marcin Hencz, na terenie Łodzi znajdują się Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie bezpłatnie można zawieźć śmieci, nie szkodząc środowisku.

– Dzięki temu, że w Budżecie Obywatelskim znalazły się projekty dotyczące zakupu fotopułapek, będziemy mogli przejść do łapania zaśmiecających miasto. Trzydzieści nowych fotopułapek to będzie znaczący wzrost tej mocy. Jako radni wielokrotnie otrzymywaliśmy pytania, gdzie można zgłaszać potencjalne miejsca do zawieszenia urządzeń rejestrujących, więc warto wskazać takie miejsce Straży Miejskiej – dodał.

 

Czytaj więcej

Skomentuj