Tylko do 10 kwietnia można zgłaszać się do konkursu “Inwestycja Roku”, organizowanego po raz czwarty przez miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja” we współpracy z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” oraz wsparciu stowarzyszeń branżowych. Prestiżowe tytuły trafią do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Konkurs organizowany jest od 2015 roku. W tym roku statuetki zostaną wręczone laureatom w Warszawie, podczas Gali Kongresu ENVICON Water, 17 czerwca 2019 r.

Szansę na zwycięstwo w konkursie mają wszystkie inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne, które zakończyły się w części lub całości w 2018 r., a ich innowacyjność i rozwiązania technologiczne wyróżniają je na tle innych.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Ostatnie dni I etapu konkursu

Nominacje zgłaszają do 10 kwietnia organizacje branżowe (stowarzyszenia, fundacje, klastry) oraz bezpośrednio przedsiębiorstwa wod-kan realizujące inwestycje. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie “Wodociągi-Kanalizacja”.

18 kwietnia w Bydgoszczy obradować będzie Kapituła Konkursowa, która dokona ocen zgłoszeń. Na te, które przejdą do kolejnego etapu konkursu członkowie zwyczajni IGWP i stowarzyszeń regionalnych będą głosować on-line.

Najlepsi przed rokiem…

W ubiegłym roku tytuł Inwestycji Roku wod-kan otrzymały następujące projekty:

  • w kategorii do 30  tys. mieszkańców: Modernizacja oczyszczalni ścieków ,,Leśna” pod kątem przystosowania do usuwania związków biogennych zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach;
  • w kategorii od 30 do 100 tys. mieszkańców: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku – zadanie II, III i IV, zrealizowane przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
  • w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców: Wysokoefektywne przetwarzanie osadów ściekowych w procesie termicznej hydrolizy i głębokiej fermentacji na oczyszczalni w Tarnowie zrealizowane przez Tarnowskie Wodociągi;

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie miesięcznika “Wodociągi-Kanalizacja”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj