Ostatnią umowę w ramach unijnego projektu wartego prawie 100 milionów złotych podpisały we wtorek Wodociągi Kieleckie. Wykonawca inwestycji zmodernizuje instalację uzdatniania biogazu, z którego produkowana jest zielona energia w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka”.

Wodociągi kieleckie podpisały we wtorek umowę ze spółką Control Process Silesia z Katowic na przebudowę stacji uzdatniania gazu dla generatorów prądu na terenie Oczyszczalni Ścieków “Sitkówka”. To ostatni etap unijnego projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego”. Zwycięzca przetargu otrzyma wynagrodzenie w wysokości ponad 3,8 mln zł.

W ramach inwestycji zostanie wykonany nowy budynek oraz kompletna instalacja uzdatniania biogazu, wytwarzanego w procesie mezofilowej fermentacji metanowej osadów ściekowych przed dalszym jego wykorzystywaniem w procesie kogeneracji (produkcji ciepła i energii elektrycznej) wraz z realizacją przebudowy istniejącej sieci biogazowej oraz budowy jej nowych odcinków.

“Wykonawca ma również rozebrać i zdemontować dwa z czterech eksploatowanych odsiarczaczy, zadbać o wykonanie infrastruktury elektrycznej i drogowej. Produkowana energia wystarcza na potrzeby oczyszczalni ścieków, a sprzedaż na giełdzie tzw. certyfikatów zielonej energii wspomaga finanse wodociągowej spółki” – powiedział PAP rzecznik Wodociągów Kieleckich Ziemowit Nowak.

Projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie czterech gmin: Kielce, Masłów, Sitkówka-Nowiny oraz Zagnańsk.

W ramach projektu wybudowanych zostanie 38,9 km kanalizacji sanitarnej w gminach Kielce, Masłów i Sitkówka-Nowiny. Inwestycja przewiduje również budowę ok. 2,7 km sieci wodociągowej w gminie Masłów oraz przebudowę ok. 17,7 km sieci wodociągowej w gminach: Kielce i Sitkówka-Nowiny.

Zmodernizowana zostanie również oczyszczalna ścieków w Sitkówce-Nowinach, jak również odcinek kanalizacji sanitarnej o długości ok. 3,5 km w gminie Kielce. Inwestycja przewiduje także rozbudowę zintegrowanego systemu monitoringu i zarządzania sieciami wod-kan oraz zakup samochodów specjalistycznych do przewozu uwodnionego osadu i do czyszczenia kanalizacji.

Całkowita wartość projektu to ponad 96,5 mln zł, z czego ponad 44 mln zł to dofinansowanie unijne.

Czytaj więcej

Skomentuj