1 / 27

Nieruchomości miejskie stanowią olbrzymi potencjał, który wciąż nie zawsze jest w pełni wykorzystywany przez samorządy. Z jakich wzorców oraz narzędzi korzystać, aby podnieść efektywność zarządzania mieniem komunalnym?

Poprawa efektywności energetycznej

O rewitalizacji wraz z poprawą efektywności energetycznej oraz jakości powietrza mówił z kolei Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii.

Jak zapewniał, podejmowanie przedsięwzięć energooszczędnych w budynkach przyczyni się do zmniejszenie kosztu ogrzewania i ciepłej wody o 12-17 proc. (jeżeli jest modernizowany tylko system grzewczy), o 25-60 proc. (jeżeli jest realizowana kompleksowa termomodernizacja) i o 10-30 proc. przy wprowadzeniu zarządzania energią.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Zmniejszy się też koszt energii elektrycznej o 10-50 proc. w wyniku modernizacji oświetlenia i napędów elektrycznych w budynkach. – Z kolei jeżeli zrealizujemy łącznie termomodernizację z modernizacją urządzeń zużywających energię elektryczną, możemy zmniejszyć zużycie energii o ponad 60 proc., co nazywa się głęboką modernizacją energetyczną i daje dodatkowe preferencje w przypadku z korzystania z dofinansowań UE – podkreślił Andrzej Rajkiewicz.

Formuła PPP przynosi korzyści

W kolejnym wystąpieniu Bartosz Korbus z Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego tłumaczył, dlaczego w Polsce warto inwestować w formule PPP. Wśród powodów wymienił m.in. możliwość zaangażowania środków inwestycyjnych sektora prywatnego w realizację zadań publicznych np. budowę infrastruktury, możliwość przekazania do sektora prywatnego szeregu zadań i związanych z ich realizacją ryzyk, np. ryzyko budowy czy finansowania.

Jest to też szansa na szybszą realizację inwestycji, a także przekazanie do administracji publicznej innowacyjnych rozwiązań. – PPP nie jest nadmiernie skomplikowane. Przetarg PPP umożliwia jednorazowe przeprowadzenie kilku zamówień z większą pewnością prawidłowej ich realizacji. Średni czas od wszczęcia postępowania do zawarcia umowy to 257 dni – mówił Bartosz Korbus. I dodał, że ramach przetargu PPP kontraktowany jest za jednym razem cały zestaw usług m.in. projekt, finansowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie infrastrukturą.

O korzyściach, dzięki podjętej na przestrzeni ostatnich lat współpracy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w wymiarze ponadregionalnym, jakie osiągnęła gmina Kobylnica (woj. pomorskie), mówił Leszek Kuliński, wójt tej gminy.

Podczas swojej prezentacji tłumaczył, że gmina, ze względu na realizowane zadania, ma ograniczone możliwości w stosunku do dynamicznie rozwijających się terenów. Nie mogła z własnego budżetu zaspokoić wszystkich potrzeb, które zgłaszali mieszkańcy. Dodatkowo brakuje pracowników, a sfera administracyjna ma bardzo duże braki kadrowe. A zatem formuła PPP to alternatywna forma rozwiązywania problemów dotyczących finansowania i zarządzania przedsięwzięciami publicznymi.

– Przedsięwzięcie pojęte wspólnie z dyrekcją Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Widzinie oraz podmiotem zajmującym się budową nowego oraz modernizacją istniejącego oświetlenia na terenie gminy Kobylnica jest doskonałym przykładem tego, jak w umiejętny sposób można wykorzystywać formułę PPP dla osiągania pozytywnych efektów. Z jednej można rozwiązać problemy osób wymagających kompleksowej opieki zdrowotnej, z drugiej zaś poprawić bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców – powiedział Leszek Kuliński.

1
2
3
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj