Przedstawiciele dużych przedsiębiorstw mogą wziąć udział w szkoleniu z prawidłowego przygotowania wniosków składanych w konkursie na unijne wsparcie optymalizacji gospodarowania energią w przedsiębiorstwach.

W konkursie do rozdysponowania jest 100 mln zł, a szkolenie dla jego potencjalnych beneficjentów odbędzie się w czwartek, 15 lutego w siedzibie NFOŚiGW. – To jedna z niewielu okazji na zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej trwającego konkursu z działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach – zachęca Sławomir Kmiecić, rzecznik prasowy NFOŚiGW. – Tematem spotkania z ekspertami NFOŚiGW będą między innymi: harmonogram konkursu, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku, zasady ich oceny, metodyka sporządzania audytów energetycznych, a także procedury zawierania umów z wykonawcami.

Nabór do programu rozpoczął się 31 stycznia i potrwa do 30 marca 2018 r. Budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 100 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) może wynosić do 75% wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie może być udzielone m.in. na przebudowę linii produkcyjnych, zastosowanie technologii efektywnych energetycznie, budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła (w tym wymianę źródła na instalację OZE), zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego.

Na szkolenie należy rejestrować się do 12 lutego za pośrednictwem tej strony.

Szczegóły konkursu dostępne są tutaj.

Źródło: NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj