4 mln zł ma kosztować rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kielcach. W mieście zakończono już modernizację kanalizacji metodą bezwykopową. Teraz przyszedł czas na pierwsze modernizacyjne prace ziemne. Przekazanie placu budowy planowane jest na przełom lipca i sierpnia. Wtedy też wjadą tam pierwsze koparki.

Inwestycja będzie realizowana w ramach nowego projektu unijnego. Wodociągi Kieleckie realizują czwarty unijny projekt „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowany przez Fundusz Spójności w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Nowoczesny wodociąg

W czwartek 19 lipca w siedzibie Wodociągów Kieleckich podpisano umowę z wykonawcą pierwszego kontraktu. Zakłada on przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kowala i Kowala Mała (gm. Sitkówka-Nowiny) oraz modernizację awaryjnych odcinków wodociągu w Kielcach przy ulicach Sandomierskiej i Pocieszka. W Kowali zostanie położone 7,6 km nowego wodociągu, który zastąpi do tej pory używany, wraz z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty) oraz zbudowana komora wodociągowa do ciągłego pomiaru ciśnienia i przepływu.

W Kielcach przy ul. Sandomierskiej nowy wodociąg o długości 300 m zastąpi stary, awaryjny odcinek. Taki sam odcinek zostanie wymieniony przy ul. Pocieszka. Wymieniona zostanie również pozostała infrastruktura jak zasuwy, hydranty, kształtki, zawory bezpieczeństwa oraz rury ochronne.

– Modernizujemy, budujemy, kupujemy nowoczesny sprzęt i technologie. Jest to możliwe dzięki naszemu doświadczeniu w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków unijnych. Czwarty projekt jest tego doskonałym przykładem. Dzięki podpisanej umowie mieszkańcy Kielc i gminy Sitkówka-Nowiny dostaną nowoczesny wodociąg – mówi Henryk Milcarz, prezes Wodociągów Kieleckich.

Niezbędna modernizacja

O konieczności przebudowy odcinka wodociągu w Kowali i Kowali Małej od dawna mówili sami mieszkańcy. – Zabiegaliśmy o tę inwestycję. Znaleźliśmy zrozumienie w zarządzie Wodociągów Kieleckich i teraz mamy dobrą informację dla mieszkańców – powiedział po podpisaniu umowy Łukasz Barwinek, zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny.

W Kielcach prace modernizacyjne mają zakończyć się w grudniu tego roku, a w Kowali we wrześniu 2019 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj