Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym podpisało w poniedziałek kilkanaście polskich samorządów, w tym władze Poznania, Sopotu i Lublina. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas trwającego w Poznaniu spotkania Local Trends.

W poniedziałkowej uroczystości wziął udział m.in. Sekretarz Generalny Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR) Frederic Vallier. Zawracając się do sygnatariuszy Karty podkreślił, że “Karta jest żywym dokumentem, z prężnie działającą rodziną już prawie 2 tys. sygnatariuszy w całej Europie”.

– Zaangażowanie, które dziś państwo podejmujecie wykracza daleko poza początkowe polityczne zobowiązanie do podpisania. Ta Karta jest narzędziem dla państwa miast, które mogą przyśpieszyć postęp na drodze do bardziej egalitarnego i przyjaznego, otwartego społeczeństwa – mówił.

Dokument podpisali w poniedziałek w Poznaniu przedstawiciele kilkunastu samorządów, w tym władze Poznania, Sopotu, Lublina, Ostrowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy i Krosna.

Zderzenie ze steoretypami

Jacek Wasik, dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, podkreślił w poniedziałek, że “chociaż w ostatnim okresie nastąpił ogromny postęp w dziedzinie eliminacji jakichkolwiek dyskryminacji, a UE jest tutaj światowym liderem, to nadal zbyt często spotykamy się z przypadkami, gdzie ta dyskryminacja ma miejsce”.

“Zderzamy się ze stereotypami. Jedna trzecia kobiet w Europie jest ofiarą przemocy fizycznej. Kobiety nadal zarabiają średnio o 16 proc. mniej w UE niż mężczyźni, mają utrudniony dostęp do rynku pracy, w tym do stanowisk kierowniczych wyższego szczebla. Wreszcie – są niedoreprezentowane w polityce. Komisja Europejska oczywiście podejmuje działania, które mają temu przeciwdziałać, ale też świeci przykładem – w obecnym, 27-osobowym składzie kolegium komisarzy mamy 13 kobiet, w tym przewodniczącą Komisji Europejskiej” – podkreślił.

Europejska Komisarz ds. Równości: Jesteście liderami w działaniach na rzecz równości w Polsce

Swoje słowa do uczestników uroczystości skierowała także – za pośrednictwem nagrania wideo – Europejska Komisarz ds. Równości Helena Dalli.

“Jesteście liderami w działaniach na rzecz równości w Polsce poprzez lokalne zaangażowanie. Wykazujecie przywiązanie do naszych wspólnych europejskich wartości; równości, różnorodności, integracji. Podpisując Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wypracowaną przez Radę Gmin i Regionów Europy, podejmujecie konkretne kroki w kierunku zwalczania nierówności poprzez działania lokalne; stawiacie opór wykluczeniom i dyskryminacji, stawiacie równe prawa i szanse wszystkim dziewczętom i chłopcom, kobietom i mężczyznom w całej ich różnorodności, zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach i kontekstach” – powiedziała.

Dodała, że “cele Karty idą w parze i uzupełniają prace, które wykonujemy w Komisji Europejskiej. Europejska strategia na rzecz równości płci oraz Strategia na rzecz równości LGBTQ określa nasze działania na lata 2020-2025”. Dalli zaznaczyła również, że “tylko pracując razem i na wszystkich szczeblach osiągniemy +Unię Równości+”.

Rola samorządów

Wiceprezydentka Sopotu, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich Magdalena Czarzyńska-Jachim zaznaczyła, że “w naszych wspólnotach lokalnych chyba najlepiej widzimy potrzeby, ale też deficyty, jeśli chodzi o prawa człowieka, bo to my codziennie pracujemy, żeby nasze miasta, mniejsze czy większe, były bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością, czy ze szczególnymi potrzebami”.

“To my budujemy żłobki i przedszkola, żeby kobiety miały realny wybór, a nie tylko wybór fikcyjny. To my finansujemy lekcje tolerancji w samorządowych szkołach, to my wspieramy organizacje pozarządowe, które realizują np. programy antydyskryminacyjne. Jesteśmy na bardzo różnych etapach, ale chyba wszyscy wiemy, jak kwestia praw człowieka jest ważna dla naszych mieszkańców” – mówiła.

Czym jest Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn?

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn adresowana jest do samorządów lokalnych i regionalnych w Europie. Podpisanie Karty jest formalnym wyrazem zaangażowania władz lokalnych w propagowanie zasady równości kobiet i mężczyzn, a także deklaracją wdrażania na własnym terenie wynikających z niej zobowiązań.

Karta została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy w latach 2005-2006 razem z partnerami z wielu europejskich państw.

Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym opiera się na sześciu zasadach, w tym m.in. na uznaniu, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo, że zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa, oraz że eliminacja stereotypów opartych na płci jest podstawą osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

Local Trends

Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się podczas trwającego od poniedziałku w Poznaniu spotkania Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego. Local Trends to projekt zainicjowany przez prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka i prezydenta Miasta Sopotu Jacka Karnowskiego, we współpracy z partnerami strategicznymi – Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Unią Metropolii Polskich, Związkiem Miast Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich.

W ramach dwudniowego wydarzenia odbywają się m.in. debaty na temat kluczowych wyzwań dla samorządów na najbliższe lata. Celem projektu – jak wskazują organizatorzy – jest także wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju.

Czytaj więcej

Skomentuj