Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA wiceminister Tomasz Żuchowski przedstawił zakres prac nad projektem ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany, prowadzonych w resorcie infrastruktury i budownictwa.

Zapowiedziany rok temu w Poznaniu projekt jest już po pogłębionych, ponad trzymiesięcznych konsultacjach publicznych, w których wzięło udział ponad trzy tysiące interesariuszy.

Jak zapowiadał podczas I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w pierwszym kwartale tego roku zostanie przedstawiona nowa wersja kodeksu uwzględniająca zgłoszone podczas konsultacji uwagi. Z kolei najpóźniej we wrześniu kodeks urbanistyczno-budowlany ma zostać skierowany do Sejmu RP.

Kodeks w sposób kompleksowy ma regulować proces inwestycyjny, począwszy od kreacji polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach administracyjnych kraju, poprzez uzyskanie zgody inwestycyjnej na realizację oraz do finalnej budowy inwestycji. Dodatkowo, stwarza również odpowiednie narzędzia koordynujące realizację inwestycji celu publicznego z planowaniem przestrzennym.

Dzięki niemu nowe inwestycje publiczne mają być realizowane przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i społeczności lokalnych. Dostęp do informacji ma ułatwić nowy system teleinformatyczny. Mowa o rejestrze urbanistyczno-budowlanym, który zapewni dostęp do informacji o nieruchomościach, kształtowaniu i realizacji polityki przestrzennej oraz procesu inwestycyjno-budowlanego z poziomu Internetu. Dzięki temu narzędziu informacje będą ogólnodostępne a partycypacja społeczna zostanie wzmocniona.

Oprócz tego kodeks reguluje funkcjonowanie zawodu urbanisty. Akt prawny zakłada wprowadzenie uprawnień zawodowych dla urbanistów z uprawnieniami do projektowania a uprawnienia te będą wydawane po złożeniu egzaminu państwowego. Wiceminister Żuchowski wskazał także na regulację obowiązku ustawicznych szkoleń oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej urbanistów.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj