Wodociągi Chrzanowskie być może zajmą się również odbiorem odpadów. Analizy trwają.

Do 26 kwietnia br. ma zostać przygotowana ekspertyza – koncepcja zakładająca, że spółka wodociągowa odbierałaby odpady komunalne z Chrzanowa, Libiąża i Trzebini (woj. małopolskie), które trafiałyby na składowisko w Balinie.

Koncepcja obejmie: charakterystykę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie tych gmin, określenie środków materialnych niezbędnych do realizacji usługi (m.in. pojazdy o odbioru odpadów, bazę magazynowo-transportową, niezbędne zaplecze), określenie kosztów przygotowawczych i kosztów świadczenia usługi oraz ocenę zasadności wdrożenia usługi pod kątem finansowo-prawnym.

Odbiór odpadów organizuje coraz więcej przedsiębiorstw wodociągowych. W pobliżu Chrzanowa zajmują się tym m.in. Wodociągi Jaworzno.

Źródło: przelom.pl

Czytaj więcej

Skomentuj