W Krakowie zakończył się pierwszy Krakowski Panel Klimatyczny. Jego efektem było wypracowanie 32 rekomendacji, które zostały przekazane na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga.

W poniedziałek, 21 czerwca uczestnicy pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie przekazali na ręce wiceprezydenta Andrzeja Kuliga listę 32 rekomendacji, mających przeciwdziałać zmianom klimatycznym w najbliższych dziesięcioleciach. Efekty KPK wpisują się w politykę miasta w zakresie działań proklimatycznych.

Celem panelu było wypracowanie odpowiedzi na pytanie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?” przez reprezentatywną grupę mieszkańców.

Krakowski Panel Klimatyczny

12 czerwca, podczas ostatniego spotkania Krakowskiego Panelu Klimatycznego, paneliści zagłosowali nad przyjęciem ostatecznych rekomendacji dla miasta. Spośród kilkuset pomysłów, ostatecznie wypracowano 35 rekomendacji, które zostały poddane głosowaniu. Aż 32 rekomendacje uzyskały aprobatę co najmniej 80 proc. głosujących, co oznacza, że mają one charakter wiążący dla prezydenta Krakowa, który zobowiązał się do ich wdrożenia.

Wypracowane w trakcie prac rekomendacje dotyczą zróżnicowanych zagadnień, powiązanych z tematem głównym, jak np. strategii klimatycznej miasta, projektów demonstracyjnych, społeczności energetycznych, termomodernizacji, sieci ciepłowniczej, miejskiego oświetlenia czy działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Neutralność klimatyczna w Krakowie do 2050 r.

Jedna z najważniejszych rekomendacji potwierdza silne ambicje klimatyczne Krakowa. Zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 30 proc. do 2030 roku względem 2018 roku, co najmniej 80 proc. redukcję emisji do roku 2040 oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku.

– Wypracowane rekomendacje są bardzo wyśrubowane. Miasto będzie robiło wszystko, by te rekomendacje zrealizować i osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Kraków jest miastem, które ma jasno sprecyzowane poglądy na temat przeciwdziałania zmianom klimatu i będziemy w tym postępowaniu konsekwentni – zapowiada Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

W tym celu do 2022 r. zostanie opracowana Strategia Klimatyczna Krakowa, która będzie podlegać corocznej ewaluacji. Prace nad jej stworzeniem i wdrażaniem będą przeprowadzane w sposób partycypacyjny i będą koordynowane przez specjalnie powołany przez prezydenta zespół lub jednostkę.

Czytaj więcej

Skomentuj