1 / 10

Lasy Państwowe rozpoczęły realizację pilotażowego projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych (LGW), wypełniając tym samym międzynarodowe zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej oraz założenia Polityki Leśnej Państwa. Koncepcja ta zakłada wycinkę drzew, które emitują zbyt dużo dwutlenku węgla.

Obecny na targach Pol-Eco-System w Poznaniu minister Jan Szyszko powiedział, że wycinka starodrzewia i działania dodatkowe (np. nowe nasadzenia) są konieczne, aby spełnić założenia związane z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla w Europie.

Jak zaznaczył, głównym rezerwuarem tego gazu są układy przyrodnicze. Minister, powołując się na Porozumienie paryskie, tłumaczył, że Leśne Gospodarstwa Węglowe wpisują się w działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, regeneracji gleby i zwiększenia produkcji biomasy.

– Działania te wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, pozwalając na jak najszybsze i najtańsze ograniczanie emisji – przekonywał J. Szyszko, jednocześnie podkreślając, że prawo unijne ogranicza działania zgodne z Porozumieniem paryskim i Protokołem z Kioto.

Celem projektu jest zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych (m.in. podtlenku azotu, metanu) przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie. Przyczyni się to do kompensowania wzrostu CO2 powodowanego rozwojem gospodarczym.

Leśne Gospodarstwa Węglowe obejmują symultaniczne prowadzenie wielu działań, które można podzielić na zabiegi zmierzające bezpośrednio do zwiększenia wychwytywania CO2 oraz na czynności związane z ewidencją i obrotem jednostkami dwutlenku węgla. Równolegle doskonalone będą metody określania i ewidencji pochłanianego atmosferycznego CO2.

Na pytania dotyczące wykorzystania czystej energii i ograniczania emisji CO2 w przemyśle minister odpowiedział, że trzeba działać wielotorowo, zaś Leśne Gospodarstwa Węglowe są innowacją na skalę europejską, na której powinny wzorować się inne kraje.

Prof. Jarosław Socha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaznaczył, że sadzenie nowych, zróżnicowanych gatunkowo, nawet jeśli nie da założonych efektów węglowych, pozwoli na zwiększenie odporności lasów, w szczególności na suszę, szkody od wiatru oraz szkodników grzybowych i owadów.

Z kolei Wiesław Krzewina z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podkreślił, że regulowanie procesu emisji i pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, a więc odpowiednia wycinka i nasadzenia, są konieczne zarówno w kontekście ochrony lasów, jak i w kontekście gospodarczym.

Z tezą tą nie zgadzają się ekolodzy i część naukowców, którzy podkreślają, że emisja dwutlenku węgla przez lasy, to jedynie ułamek procenta całkowitej emisji tego gazu w skali kraju.


Aktualizacja (23.10.2017): tekst został zredagowany, aby lepiej odzwierciedlać wybrane kwestie.

Czytaj więcej

10 Komentarze

  1. Po aktualizacji pierwszego zdania w dniu 23.10. 2017r. i pozostawieniu ostatniego w niezmienionej treści, zupełnie już nie wiadomo z czym NIE godzą się ekolodzy.

  2. portal o poważnym celu jak sądziłem, niestety z przykrością stwierdzam, że wiarygodność spadła kiedy przeczytałem nieprawdziwe informacje dotyczące mojej wypowiedzi w ramach panelu w ramach targów PolEco. Z informacji zamieszczonej na portalu wynika, ze podstawowym założeniem projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe (LGW) jest … wycinanie drzew!!!
    Chętnie, jeśli oczywiście portalowi zależy na wiarygodności, ponownie opowiem o celach i zasadach realizacji ww projektu, gdzie podstawowe działania to tzw działania dodatkowe polegające przede wszystkim na wzbogacaniu struktury drzewostanu oraz zwiększaniu ilości biomasy na jednostce powierzchni (bo biomasa to po prostu m.in węgiel, więc im jej więcej tym więcej zatrzymanego w ekosystemie leśnym węgla). Wydaje mi się, że warto zachować jakość portalu więc zapraszam do kontaktu ze mną w celu uzyskania informacji o LGW. Pozdrawiam serdecznie. Wiesław Krzewina

  3. Niestety słowa zamieszczone przez osobę piszącą ten artykuł są nie prawdą. Cóż takie słowa nie miały nawet miejsca na konferencji. Radzę dobrze słuchać 😀

Skomentuj