Ministerstwo Rozwoju ponownie zaufało Łodzi i wraz z tym miastem realizuje drugi pilotażowy program rewitalizacji, w którym zostaną wypracowane modelowe rozwiązania dla całego kraju.

Pierwszy pilotaż Łódź realizowała w latach 2015-2016. Objął on szereg analiz, programy edukacyjne, animacyjne i partycypacyjne, dzięki którym miasto lepiej przygotowało się do programu rewitalizacji centrum. W drugim pilotażu Łódź zamierza w praktyce testować działania, które zaplanowano na terenie miasta w najbliższym czasie.

Potrzebne wsparcie

W związku z II pilotażem ogłoszono już nabór na nowych pracowników Biura ds. Rewitalizacji. Poszukiwanych jest ośmiu gospodarzy terenu – po jednym dla każdego z priorytetowych obszarów rewitalizacji. Będą oni odpowiedzialni za bezpośredni kontakt z mieszkańcami obszarów, będą im pomagać i wspierać w rozwiązywaniu problemów, podpowiadać jak załatwiać urzędowe sprawy, koordynować przeprowadzki.

Do II pilotażu miasto zatrudni także tzw. latarników. To będą osoby specjalizujące się w pomaganiu osobom i rodzinom w trudnej sytuacji. Będą pomagały łodzianom w rozwiązywaniu problemów, zdobywaniu nowych umiejętności i znajdowaniu pracy.

Kolejnym zadaniem jest wsparcie przedsiębiorczości. Założeniem jest wypracowanie rozwiązań zachęcających pracodawców do tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz zasad i regulaminów konkursów celowych (najem dedykowany). Do współpracy z przedsiębiorcami będzie również dedykowany pracownik biura ds. rewitalizacji, który będzie im pomagał w prowadzeniu działalności w czasie remontów kamienic i ulic.

Modelowe rozwiązania

W ciągu dwóch najbliższych lat, bo tyle potrwa program (do końca 2018 roku), Łódź planuje wypracować także modelowe rozwiązania do prowadzenia rewitalizacji. Między innymi dla funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego, który w Łodzi powstaje przy ul. Wólczańskiej 168 oraz nowych wspólnot w budynkach po remontach, w których będą zawiązywały się więzi sąsiedzkie.

Model działania zostanie również przygotowany dla Centrum Usług Społecznych, które zaplanowano w budynku przy ul. Pogonowskiego 34 (projekt z obszaru nr 1). Tutaj pomoc i wsparcie znajdą niebawem osoby w najtrudniejszej sytuacji, borykające się z różnego rodzaju wykluczeniem: brakiem pracy i kwalifikacji, bezdomnością czy nałogami.

W drugim pilotażu będą wreszcie kontynuowane działania w zakresie edukacji. W pierwszej edycji uwagę skupiono na najmłodszych. Teraz do współpracy zostaną zaproszone inne grupy: pedagodzy, organizacje pozarządowe, a także pracownicy administracji różnego szczebla, którym zostaną zaproponowane szkolenia, które z jednej strony pomogą lepiej zrozumieć czym jest rewitalizacja, a po drugie przygotują do rozmawiania o niej i tłumaczenia innym, na czym ona polega. –Listę zadań drugiego pilotażu zamykają: przygotowanie inwestycji z udziałem mieszkańców oraz przygotowanie modelu zarządzania rewitalizacją na bazie łódzkich doświadczeń. – informuje Jolanta Baranowska, inspektor z Biura Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów Urzędu Miasta Łódź.

 

O rewitalizacji Łodzi w odniesieniu do wody i zieleni opowie podczas seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa Ewelina Wróblewska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj