Nowe autobusy, interaktywne tablice, stacje i ścieżki rowerowe – wszystko to powstanie w ramach rozwoju podmiejskiego transportu w aglomeracji łódzkiej. Unijne miliony otrzymają Pabianice, Ksawerów i Łask.

Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania z pieniędzy unijnych w ramach konkursu na „Niskoemisyjny transport miejski”.

Wśród zwycięskich projektów znalazła się poprawa linii tramwajowej z Pabianic do Łodzi i infrastruktury wokół niej. Wniosek został złożony przez Pabianice i Ksawerów, a wartość projektu to ponad 146 mln zł, z kolei dofinansowanie wynosi prawie 88 mln zł.

Kolejny projekt to realizacja wojewódzkiego roweru publicznego. Wniosek złożony przez Województwo Łódzkie opiewa na ponad 17,2 mln zł, a dofinansowanie na 11,9 mln zł. W ramach projektu dostarczonych i zamontowanych zostanie: 15 parkingów na rowery, 125 stacji rowerowych, 1002 rowery ulokowane zostaną w: Koluszkach, Łowiczu, Łodzi, Sieradzu, Kutnie, Łasku, Pabianicach, Skierniewicach, Zduńskiej Woli i Zgierzu. Za 16,2 mln zł (dofinansowanie 11 mln zł) zostanie przeprowadzona modernizacja transportu publicznego w gminie Łask.

O decyzji zarządu w sprawie podziału środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 poinformował marszałek woj. łódzkiego Witold Stępień. – Wybieraliśmy projekty, które w najwyższym stopniu odpowiadają na potrzeby mieszkańców naszego regionu – powiedział marszałek.

W sumie złożonych zostało jedenaście projektów, osiem z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, a trzy wybrane zostały do dofinansowania.

Czytaj więcej

Skomentuj