Wczoraj, 23 listopada br., odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lubelski Obszar Metropolitalny. Tym samym współpraca w ramach partnerstwa samorządów LOM wkracza w kolejny jej etap. Cel główny tej inicjatywy to intensyfikacja prac m.in. nad realizacją projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

– Doświadczenia unijnej perspektywy finansowej 2014-2020 wskazują, że współpraca samorządów w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw daje pozytywne rezultaty – wyjaśnia Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. – Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym w poprzednich latach udało się poprawić sytuację w zakresie mobilności, ochrony bioróżnorodności, czy też rewitalizacji terenów zdegradowanych. Efekty projektów takich jak „Mobilny LOF” (- Lubelski Obszar Funkcjonalny – przyp. red.), „Poprawa spójności przestrzennej LOF” czy też „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie” już służą mieszkańcom tego obszaru. W przyszłym roku zakończą się prace nad Dworcem Metropolitalnym, który jest zwieńczeniem działań podejmowanych w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Dlatego podjęliśmy decyzję o dalszej współpracy, czego dowodem jest powołanie Stowarzyszenia LOM. Jako podmiot posiadający osobowość prawną będzie ono miało możliwość podejmowania inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru metropolitalnego – dodaje prezydent Lublina.

22 lubelskie gminy i 4 powiaty 

Członkami założycielami Stowarzyszenia LOM są 22 gminy wchodzące w skład obszaru: Bełżyce, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Lubartów, Lublin, Łęczna, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów i Wólka. Ponadto, do udziału we współpracy zaproszono 4 powiaty: lubartowski, lubelski, puławski, świdnicki.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Powstanie Stowarzyszenia LOM to nowy etap prac w ramach partnerstwa gmin i powiatów, współpracujących dotychczas na podstawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie ma na celu wypełnienie jednego z wymagań formalnych w procesie pozyskiwania środków w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych finansowanego z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Stowarzyszenie LOM stanowić ma zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa realizującego zadania Związku ZIT, a celem jego funkcjonowania jest zapewnienie zrównoważonego i długofalowego rozwoju miast, gmin i powiatów w Lubelskim Obszarze Metropolitalnym.

Artur Szymczyk prezesem stowarzyszenia

Podczas wczorajszego (23 listopada br.), zebrania założycielskiego Stowarzyszenia LOM podjęto uchwały o utworzeniu tego podmiotu, uchwaleniu jego statutu, a także o wyborze zarządu i komisji rewizyjnej.

Prezesem Stowarzyszenia LOM został Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. ds. Inwestycji i Rozwoju.

Powyższe uchwały podjęto w historycznej siedzibie Trybunału Koronnego w Lublinie, gdzie spotkali się przedstawiciele władz miejskich Lublina, 21 gmin sąsiednich i 4 powiatów.

Kolejny krok to ponadlokalna strategia

Kolejnym krokiem realizowanym w ramach współpracy samorządów będzie przyjęcie wspólnego dokumentu strategicznego pn. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030.

Dokument ten zawierać będzie m.in. sprecyzowane cele rozwojowe, które prowadzić mają do osiągnięcia wspólnej wizji gmin i powiatów, a także tematyczne ramy i zakres interwencji podejmowanych dla rozwiązywania zidentyfikowanych problemów i potrzeb mieszkańców obszaru LOM.

Czytaj więcej

Skomentuj