W Lublinie powstaje wspólna baza danych o gospodarce przestrzennej dla lokalnego urzędu miasta i czterech uczelni wyższych.

Umowę partnerską o wspólnym dostępie do zbiorów danych przestrzennych i utworzeniu Repozytorium Danych Przestrzennych w imieniu urzędu miasta podpisał Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina. Umowę podpisały też cztery uczelnie: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Głównym celem powstania repozytorium jest swobodny przepływ, szybki i szeroki dostęp do materiałów i zasobów wiedzy dot. danych przestrzennych. Dodatkowo, jako baza wyjściowa, posłuży ona do prowadzonych przez uczelnie lubelskie badań i prac naukowych oraz ma zapobiegać powielaniu działań prowadzonych przez środowisko naukowe Lublina.

W oparciu o dane udostępniane przez Urząd Miasta w Lublinie, czyli dane LiDAR (skaning naziemny i lotniczy), Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu i zdjęcia lotnicze uczelnie będą zamieszczały w bazie danych efekty prac wykonanych w użyciem materiałów Gminy Lublin.

– To kolejny wymiar współpracy urzędu z uczelniami na rzecz dobra wspólnego, rozwoju miasta i jakości kształcenia studentów. Swobodna wymiana danych może być wykorzystana do tworzenia aplikacji i wykorzystania danych przez studentów do przygotowywania swoich prac – powiedział Artur Szymczyk, prezydent Lublina.

Z kolei prof. dr hab. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stwierdził, że wdrożone repozytorium pozwoli m.in. na dokładną ocenę potencjału solarnego budynków, do szacowania i lokalizowania miejsc, w których zasadne byłoby montowanie ogniw fotowoltaicznych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj