W strukturze urzędu miasta pojawiło się Biuro Rewitalizacji i Biuro Partycypacji Społecznej.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina chce postawić na silny udział partycypacji społecznej w procesie zarządzania miastem. Zdaniem prezydenta zmiany organizacyjne z jednej strony są potwierdzeniem znaczenia tego obszaru w urzędzie, z drugiej – pozwolą na operacyjne uproszczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w procesach konsultacyjnych. – Kolejnym ważnym dla mnie obszarem jest przestrzeń miasta, która wymaga skoordynowania w ramach jednej wyspecjalizowanej komórki – dodaje prezydent.

Biuro Rewitalizacji weszło w skład Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Zajmie się przede wszystkim przygotowywaniem, aktualizacją, zarządzaniem i monitoringiem programów rewitalizacji. Do jednostki przejdą także związane z rewitalizacją projekty z zakresu zagospodarowania dolin rzecznych, wąwozów oraz zadrzewienia parków oraz koordynowanie działań związanych z kulturą przestrzeni i rewitalizacją.

Z kolei Biuro Partycypacji Społecznej zostało utworzone na bazie referatu partycypacji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi funkcjonującego w Kancelarii Prezydenta w Departamencie Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych. Poza dotychczasowymi zadaniami zajmie się także projektami realizowanymi przez zespół ds. mobilności aktywnej, skierowanymi przede wszystkim do rowerzystów i pieszych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj