W Bolesławcu po raz kolejny rusza akcja obniżania krawężników. Do 15 marca miasto czeka na sygnały mieszkańców, gdzie krawężniki są szczególnie uciążliwe.

Urzędnicy z Bolesławca regularnie zajmują się ułatwieniami w poruszaniu się po mieście. W poprzedniej edycji obniżono krawężniki w 22 miejscach i poprawiono dwa podjazdy. Najwięcej elementów infrastruktury do poprawy zgłosiła Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne w Bolesławcu.

Wysokie krawężniki stanowią problem nie tylko dla rowerzystów. To duże utrudnienie także, a może przede wszystkim, dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach, ale także np. osób spacerujących z wózkami dziecięcymi.

“Dzięki Twojemu zaangażowaniu i interwencji, możesz to zmienić! Wystarczy napisać pismo do naszego urzędu” – zachęca bolesławiecki ratusz.

Urzędnicy mają zająć się weryfikacją propozycji i ich realizacją jeszcze w tym roku. Jeśli okaże się, że prace remontowe wykraczają poza kompetencje miasta, pisma mają być kierowane do właściwych zarządców dróg.

Czytaj więcej

Skomentuj