46 partnerów znajdzie się w programie rewitalizacyjnym „Mieszkać lepiej” w Gorzowie Wielkopolskim. Projekt zakłada inwestycje remontowo-budowlane w gorzowskich budynkach i na przylegających do nich terenach, głównie podwórkach. Celem jest poprawa jakości obszarów mieszkalnych i wzmocnienie więzi sąsiedzkich.

Spośród 69 ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez prezydenta Gorzowa, wybrano 46. Ich autorzy wezmą udział w przedsięwzięciu „Mieszkać Lepiej”. Najwięcej chętnych do współpracy w projekcie stanowiły wspólnoty mieszkaniowe z Zawarcia.

Po podpisaniu umów z partnerami, którzy ostatecznie zdecydują się na wspólną realizację przedsięwzięcia, Gorzów złoży wniosek o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez zarząd województwa lubuskiego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020).

Wspólnie z miastem partnerzy wezmą udział w modernizacji, remontach i renowacji budynków wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół nich. Przeprowadzone zostaną remonty dachów i elewacji, prace termomodernizacyjne, uporządkowane i zagospodarowane będą tereny zdegradowane. W projekcie zawarto także zagospodarowanie skwerów, podwórek, montaż ławek, tablic edukacyjnych, kompleksową budowę terenów zielonych (wysiew traw oraz nasadzenia roślin, montaż systemów nawadniania) oraz inwestycje związane z małą architekturą miejską:  kosze na śmieci, słupki, tablice, donice, klomby, parkingi rowerowe, osłony drzew itp.

Czytaj więcej

Skomentuj