Chcemy zidentyfikować i zlikwidować bariery hamujące rozwój samorządów, które są dzisiaj dostrzegane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów – powiedział w czwartek, 18 marca Michał Cieślak, minister w KPRM odpowiedzialny za rozwój samorządów.

Cieślak spotkał się z pomorskimi samorządowcami, aby porozmawiać o największych problemach, z którymi się zmagają i przeprowadzić konsultacje rządowego projektu „Samorząd 3.0”. Program ten ma być odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne współczesnych miast i gmin. Został ogłoszony w lutym. Ma na celu wskazanie zmian, które należałoby wprowadzić, aby ograniczyć bariery rozwojowe samorządów.

Podczas konferencji prasowej w urzędzie gminy w Suchym Dębie minister przypomniał, że prace nad projektem zbiegają się z trzydziestoleciem funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

– Minęła trzecia dekada funkcjonowania w Polsce samorządu terytorialnego. Chcemy podsumować pewne osiągnięcia, ale również zidentyfikować i zlikwidować bariery hamujące rozwój samorządów, które są dzisiaj dostrzegane przez wójtów, burmistrzów, prezydentów w legislacji państwowej, a także w procedurach, jakie funkcjonują w obszarze działalności samorządowej – powiedział Cieślak.

Wyjaśnił, że konsultacje na temat projektu „Samorząd 3.0 – rozwój bez barier” skupiają się wokół trzech obszarów. Po pierwsze chodzi o usprawnienie inwestycji o znaczeniu publicznym – Kolejnym wyzwaniem są nowe źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Trzecim elementem jest poprawa jakości usług publicznych, jakie samorządy mogą świadczyć na rzecz swoich mieszkańców – dodał.

Cieślak zwrócił uwagę m.in. na funkcjonowanie związków międzygminnych. Jak tłumaczył, nie zawsze gminy mogą przystąpić do wspólnych działań ze względu na realizację w tym samym czasie programów unijnych.

Mówił też o pracach nad nowelizacją przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które ułatwią samorządom terytorialnym realizację inwestycji o znaczeniu publicznym na działkach rolnych. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o budowę żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia lub innych obiektów mających istotny wpływ na rozwój miast i gmin.

Przypomniał, że przedstawiciele lokalnych władz, organizacje pozarządowe, a także mieszkańcy mogą nadsyłać propozycje zmian do końca maja na adres: samorzad@kprm.gov.pl.

Zostaną one szczegółowo przeanalizowane. – Chciałbym, aby dokument opracowany wspólnie z samorządowcami pojawił się na przełomie czerwca i lipca. Na podstawie zebranych informacji przygotujemy propozycje zmian przepisów oraz procedur – powiedział.

W trakcie swojej wizyty na Pomorzu minister Cieślak omawiał też założenia innych rządowych programów dla samorządów, m.in. Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Rozwoju Dróg. – Przed nami wyzwania cywilizacyjne. Zostaną określone w programie nowego ładu i w Krajowym Planie Odbudowy. Dzięki nim do samorządów trafią środki, które zostaną przeznczone na inwestycje drogowe, infrastrukturalne, kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, gazyfikację, czyli wszystkie elementy, które są niezbędne do podwyższenia jakości życia mieszkańców – tłumaczył Cieślak.

Minister dodał, że spotkał się z przedstawicielami pomorskich gmin również po to, aby przedstawić im zasady rządowego programu Mieszkanie dla Rozwoju. Jak podkreślił, jest to kompleksowy program, który ma wspierać rozwój samorządów, mieszkalnictwo i lokalną społeczność. Skierowany jest do młodych osób, których nie stać na własne mieszkanie lub nie mają zdolności kredytowej. Program oferuje przystępne cenowo lokale na wynajem z opcją stopniowego dojścia do własności.

– Będą to nowoczesne mieszkania, wykonane według najnowszych standardów – zaznaczył.

Zaapelował do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, aby miasto również przystąpiło do tego programu. – W stolicy województwa pomorskiego mieszka coraz więcej osób. Zachęcam panią prezydent, aby sięgnąć po te środki i skorzystać z pomocy rządowej – powiedział.

 

Czytaj więcej

Skomentuj