Jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dofinansuje kwotą 2 mln zł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa kotłowni kogeneracyjnej przy zakładzie Mlekovity w Trzebownisku (woj. podkarpackie) będzie kosztować prawie 9 mln zł. 2 mln zł to wsparcie z NFOŚiGW. Umowa ma zostać podpisana wkrótce.

Elektrociepłownia wyposażona będzie w kotły parowe opalane gazem ziemnym oraz agregaty kogeneracyjne zasilane gazem ziemnym. Moc cieplna instalacji wyniesie 12,26 MW, natomiast moc elektryczna – 1,20 MW. Prąd i ciepło będą wykorzystywane na potrzeby zakładu.

Inwestycja ma zostać ukończona do kwietnia 2018 r. Dzięki niej fabryka Mlekovity ma wytwarzać mniej gazów cieplarnianych i zużywać mniej energii pierwotnej. W efekcie obniży się też emisja tlenków siarki.

Projekt będzie współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1. “Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj