Oczyszczalnia ścieków w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim zostanie rozbudowana. Projekt zyskał dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Będzie to największa inwestycja komunalna w dziejach samorządu gminy Mogilno. Wysokość dotacji wyniesie ponad 17 mln zł, przy czym koszt całkowity przedsięwzięcia to 33 mln zł.

Mogilno już teraz zastrzega, że wkrótce wystąpi o kolejne dofinansowanie na 10 mln zł. Tym razem będzie to wniosek o pożyczki ze środków Narodowego Funduszu – tak, aby przedsięwzięcie miało zapewnione płynne finansowanie.

Lepsze oczyszczanie ścieków dla 15 tysięcy osób

W ramach prac przewidziane jest zwiększenie przepustowości tamtejszego zakładu oczyszczania ścieków oraz wdrożenie systemu GIS (ang. Geographic Information System), który wspomoże proces decyzyjny i usprawni zarządzanie całym kompleksem.

Z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków skorzysta niemal 15 tys. osób. Zakończenie robót budowlanych nastąpi pod koniec lipca 2021 r., a osiągnięcie ostatecznego efektu ekologicznego zaplanowano do lipca 2022 r.

Umowa została podpisana 29 marca 2018 roku w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie

Koniec z epoką lat 70-tych

– Robimy milowy krok w XXI wiek, ponieważ nasza dotychczasowa oczyszczalnia ścieków, która została wybudowana w latach 70. ubiegłego wieku, nie spełnia norm unijnych – podkreślił burmistrz Mogilna, Leszek Duszyński.

Przez przestarzałą infrastrukturę nie można swobodnie podłączać nowych osiedli do systemu oczyszczania. – Obiekt wymaga szybkiej i gruntownej modernizacji – po to, aby był funkcjonalny i przyjazny środowisku – powiedział burmistrz Mogilna. Modernizacja oczyszczalni ścieków pozwoli na rozwój – podłączenie kolejnych ulic i nowych osiedli przy granicach miasta, takich jak Świerkówiec, Iskra, Żabno.

– Przez lata miałem nadzieję, że dojdzie do tej inwestycji. Dlatego taka była restrykcyjna polityka finansowa. Nie braliśmy kredytów, bo wiedziałem, że czeka nas potężna inwestycja, dodaje Leszek Duszyński.

Teraz ogłoszony będzie przetarg na wykonawcę robót. Największe prace będą prowadzone w przyszłym roku.

Czytaj więcej

Skomentuj