75 samorządów zawnioskowało o 86 mln zł na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do realizacji inwestycji. Na program “Mosty dla regionów” rząd przeznaczył ok. 2,3 mld zł.

O dofinansowanie dokumentacji projektowej ubiegają się samorządy wszystkich szczebli z 14 województw, w tym najwięcej – bo 22 – z woj. małopolskiego. Z kolei przedstawiciele woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego nie złożyli żadnych wniosków.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie do 80 proc. wartości inwestycji. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych, którymi dysponuje minister infrastruktury.

W pierwszej kolejności zostaną ocenione wnioski z listy rekomendowanych przez komisję złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są to mosty na rzekach: Noteć (gmina Czarnków), Warta (w okolicy Konina – pomiędzy gminami Krzymów i Kramsk), Odra (pomiędzy gminami Sulechów i Czerwieńsk oraz pomiędzy gminami Rudnik i Nędza), Bug (pomiędzy gminami Parlejewo i Jabłonna Lack), Wisła (w okolicy Kozienic i Maciejowic) oraz San (gmina Jarosław).

Decyzję o ostatecznie wybranych do dofinansowania projektach zostaną podjęte w połowie roku. Dokładny termin decyzji jest uzależniony od jakości złożonych wniosków o dofinansowanie i zakresu niezbędnych wyjaśnień i ewentualnych korekt we wnioskach.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj