1 / 10

Zakończyła się trwająca ponad dwa lata modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Przechlewie. Jest to obecnie największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w powiecie człuchowskim.

W ubiegłym tygodniu dokonano odbioru technicznego obiektu, który dzięki przebudowie dwukrotnie zwiększył swoją przepustowość. W oczyszczalni wymieniono niemalże wszystko.

– Modernizacja oczyszczalni była konieczna. Dotychczasowy obiekt był zbyt mały, a zastosowana w nim technologia – przestarzała – wyjaśnia Tadeusz Frieda, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie.

– Oczyszczalnia pracowała 19 lat. Przy tej szkodliwości odpadów i ścieków wiele rzeczy się zużyło i wymagało już powoli modernizacji. Wymieniliśmy sprzęt w całości – począwszy od pomp, po dmuchawy, wszystkie czujniki. Trzeba było to dostosować do przepisów ochrony środowiska i przepisów BHP – dodaje dyrektor.

Nowe możliwości oczyszczalni

Utrudnieniem podczas inwestycji było prowadzenie prac remontowych bez wstrzymywania procesu technologicznego. Oczyszczalnia w Przechlewie jest bowiem jedyną w gminie. Tam trafiają ścieki produkowane w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych.

Jak wyjaśnia Krzysztof Michałowski, wójt Przechlewa: – do oczyszczalni podłączone są prawie wszystkie sołectwa w gminie Przechlewo. Zwiększona wydajność oczyszczalni pozwala na podłączanie do niej kolejnych miejscowości, a także przyjęcie większej ilości ścieków przemysłowych.

W połowie ze środków unijnych

Projekt kosztował blisko 12 mln zł. Inwestycja została w ponad połowie dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Przechlewo i Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 6 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj