Artur Lorkowski został nowym zastępcą prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nominację wręczył mu minister klimatu Michał Kurtyka.

Artur Lorkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W latach 2018 – 2019 pełnił funkcję Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Klimatu.

– To bardzo silne wzmocnienie naszej instytucji. Jest jednym z architektów sukcesu Polski na katowickim COP24. Posiada unikalne kompetencje w dziedzinie polityki klimatycznej UE – napisał na Twitterze prezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

W latach 2013 – 2017 był ambasadorem RP w Wiedniu. Od 2010 r. jest członkiem służby zagranicznej, a do 2013 r. pełnił funkcję  zastępcy dyrektora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie był odpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne oraz zmiany klimatu.

Wcześniej, od 2003 r. pracował jako zastępca dyrektora w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej odpowiedzialnym za polityki sektorowe, gdzie rozpoczął pracę w 2001 r.

Od 2006 r. Adam Lorkowski jest zaangażowany w zagadnienia związane ze zmianami klimatu. Doradzał prezydentowi COP24 podczas szczytu klimatycznego UNFCCC w Katowicach w 2018 r. oraz pracował na rzecz Szczytu Klimatycznego Sekretarza Generalnego ONZ w 2019 r.

Piotr Woźny nowym prezesem NFOŚiGW

Czytaj więcej

Skomentuj