Wsparcie finansowe z NFOŚiGW otrzymało 26 projektów wodno-ściekowych w różnych regionach Polski. Pieniądze zostaną przeznaczone w głównej mierze na budowę i przebudowę sieci wod-kan ale także na budowę farmy fotowoltaicznej czy likwidację zagrażających środowisku oczyszczalni w Tatrach.

NFOŚiGW przekazał dotacje ze środków europejskich na przedsięwzięcia, które zapewnią nowoczesną infrastrukturę przesyłu wody i ścieków w Tomaszowie Lubelskim, Legionowie, Ustce, Bralinie-Mnichowicach, gminie Kijewo Królewski, w miejscowości Brzozowo, Radkowie, Pucku, gminie Lichnowy, Starogardzie Gdańskim, Tarnowskich Górach, Zduńskiej Woli, Skarbimierzu, Nowym Targu i Łowiczu.

Dotacje i pożyczki dla 26 projektów

Projekty wodno-ściekowe otrzymały pomoc w postaci 14 dotacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) oraz 12 preferencyjnych pożyczek ze środków własnych NFOŚiGW.

Dofinansowanie 14 projektów nastąpiło w ramach II osi POIiŚ, na podstawie działania 2.3 “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Dwanaście projektów wodno-kanalizacyjnych dotowanych ze środków POIiŚ 2014-2020 otrzymało współfinansowanie w postaci pożyczki NFOŚiGW w łącznej kwocie 89 924 071 zł. Pozwolą one na „zbilansowanie” wszystkich tych projektów i wspomogą ich terminową realizację. Jednocześnie dadzą beneficjentom jeszcze jedną korzyść – poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej.

Na współfinansowanie wspomnianych projektów dotowanych wcześniej z POIiŚ 2014-2020 pozwolił program priorytetowy NFOŚiGW “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Od morza do Tatr

Największe dofinansowanie otrzymał Puck. Dzięki kwocie 8 478 013 zł z POIiŚ do końca 2019 r w gminie powstanie lub zostanie zmodernizowanych 5,92 km sieci kanalizacyjnej. Z nowej kanalizacji skorzysta 26 nowych użytkowników, którzy mają zostać podłączeni do sieci do końca 2020 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia sięgnie 17 593 387 zł.

Ciekawy projekt szykuje się w Tomaszowie Lubelskim, gdzie do końca 2021 r. ma zostać przeprowadzony remont miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa i renowacja sieci wod-kan. Przewidziano także budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 201,84 kWp na terenie miejskiej stacji wodociągowej. Planowany jest ponadto zakup samochodu asenizacyjno-ciśnieniowego przeznaczonego do udrażniania i oczyszczania sieci kanalizacyjnej. Dotacja z NFOŚiGW dla tego projektu wartego 12 589 318 zł wyniosła 6 482 119 zł.

Z kolei 7 408 481 zł dotacji ze środków europejskich zostało przekazanych przez NFOŚiGW na przedsięwzięcie realizowane w Nowym Targu przez tamtejsze Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Dzięki tym pieniądzom zostaną zlikwidowane dwie wysłużone oczyszczalnie ścieków a zanieczyszczenia dotychczas do nich dopływające będą przekierowane do oczyszczalni w Nowym Targu. Projekt realizowany na obszarze gmin Biały Dunajec, Nowy Targ, Poronin oraz Szaflary obejmie też budowę kanalizacji o długości 16,23 km. Wszelkie prace budowlane mają być zakończone do końca marca 2021 r. Całkowity koszt przedsięwzięcia realizowanego w aglomeracji Nowy Targ wyniesie 15 155 299 zł.

NFOŚiGW w swoich planach ma także wsparcie projektów gospodarki o obiegu zamkniętym w branży wod-kan. We współpracy z polskimi naukowcami powstaje program Narodowego Funduszu mający obejmować m.in. technologie usuwania azotu, wykorzystania biogazu, odzysk fosforu, azotu, bioplastiku, produkcja wodoru oraz odzysk wody ze ścieków.

NFOŚiGW chce wspierać nowe oczyszczalnie ścieków

Czytaj więcej

Skomentuj