Wzrastająca liczba nielegalnych wysypisk odpadów, wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki bioodpadów, zła jakość surowca (szczególnie w zabudowie wielorodzinnej), wdrażanie segregacji odpadów z podziałem na pięć frakcji. W zakresie gospodarki odpadami gminy borykają się z wieloma problemami, które powinny być przedmiotem działań edukacyjnych.

Jak właściwie postępować z odpadami? Jakie błędy popełniają mieszkańcy i samorządowcy w ich edukowaniu w tym zakresie. Kilkudziesięciu wielkopolskich urzędników i przedstawicieli branży gospodarki odpadami rozmawiało o tym podczas spotkania w Zakładzie Gospodarki Odpadami Jarocin.

Trudna ścieżka edukacji

Edukacja ekologiczna mieszkańców nie jest ani łatwa, ani szybka. Trzeba się też do niej właściwie przygotować. Na temat poszczególnych etapów działań edukacyjnych mówiła  Małgorzata Masłowska-Bandosz, dyrektor ds. edukacji ekologicznej w firmie ABRYS. – Edukacja ekologiczna prowadzona przez gminę nie może opierać się tylko na zamieszczeniu na stronie internetowej skanu uchwały, dotyczącej gospodarki odpadami albo harmonogramu wywozu odpadów. By osiągnąć dobre efekty, trzeba zrobić dużo więcej – zaznaczyła M. Masłowska-Bandosz.

Właściwie podejmowane działania uwzględniają m.in. diagnozę problemu, dobór grup odbiorców, szacowanie kosztów i ustalenie budżetu, przygotowanie harmonogramu rzeczowo-zadaniowego i dobór odpowiednich narzędzi i metod edukacji.

Komunikacja z mieszkańcami

Co brać pod uwagę przy doborze kanałów informacyjnych? Między innymi o tym mówił Tomasz Szymkowiak, dyrektor ds. wydawnictw w firmie ABRYS. – Bardzo istotna jest wielotorowa komunikacja ze społeczeństwem. Do wykorzystania jest sporo narzędzi: reklama prasowa, media elektroniczne, czy też media społecznościowe. Każde z nich ma swoją grupę odbiorców i do każdej z nich z właściwym przekazem należy dotrzeć – zaznaczył T. Szymkowiak. – Promocja w mediach społecznościowych nie polega jednak na publikowaniu postów bez ładu i składu. Musi być prowadzona w sposób bardziej usystematyzowany i zaplanowany. Media społecznościowe to najbardziej dogodna i jedna z najtańszych form promocji gminy instytucji samorządowej  – podkreślił T. Szymkowiak.

Wyzwania dla samorządów

Podczas szkolenia i warsztatów zorganizowanych przez ZGO zatytułowanych „Ekoedukacja i promocja w gminach, należących do Porozumienia Międzygminnego” nie zabrakło dyskusji, analiz przypadku czy też wymiany doświadczeń. Wniosek nasuwa się jeden: gminy mają sporo do zrobienia, zarówno w kwestii edukacji, jak i informacji w zakresie gospodarki odpadami, dlatego im więcej możliwości przedyskutowania swoich pomysłów, działań i planów, tym większe szanse na lepszą i bardziej skuteczną edukację ekologiczną w przyszłości.

– Gminy odgrywają istotną rolę w zakresie informacji i edukacji mieszkańców o obowiązującym systemie gospodarki odpadami, tym bardziej, że w najbliższym czasie przed nimi sporo wyzwań. Należy do nich m.in. selektywna zbiórka odpadów kuchennych czy też rozwiązanie problemu zagospodarowania popiołów – podkreślił Witosław Gibasiewicz, prezes Zarządu ZGO w Jarocinie.

Czytaj więcej

Skomentuj